nacionalni plan oporavka

Vlada izmijenila Zakon o državnoj službi, povećala i osnovicu za ratne invalide

21.06.2024 u 11:57

Bionic
Reading

Nova zapošljavanja u državnoj službi trebala su se provoditi od 1. srpnja preko Centraliziranog sustava za zapošljavanje, no kako aplikacija nije gotova. Vlada je u petak kroz izmjene Zakona o državnoj službi produžila rok, a povećala je i iznos osnovice za ratne vojne invalide

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti od 2021. do 2026. predviđena je reforma sustava za zapošljavanje u državnoj službi, podsjetio je ministar pravosuđa, javne uprave i digitalne transformacije Damir Habijan govoreći o Zakonu o državnim službenicima, kojeg je Vlada morala izmijeniti.

Naime, reforma u ovom segmentu znači kako će se nova zapošljavanja provoditi isključivo kroz Centralizirani sustav za zapošljavanje, što je trebalo početi od 1. srpnja, no kako nije dovršena aplikacija za Centralizirani sustav za zapošljavanje i nisu osigurani administrativni kapaciteti niti je provedena edukacija za službenike državnih tijela koji će raditi u navedenom sustavu, Vlada mijenja Zakon i produžuje rok za primjenu dosadašnjih propisa o zapošljavanju do 1. studenog 2024.

"Ovim prijedlogom Zakona predlaže se u prijelaznom razdoblju do 1. siječnja 2026. mogućnost premještaja službenika upravnog tijela jedinica lokalne i područne samouprave, odnosno iz javne službe na radno mjesto u državnoj službi za koje ispunjava sve propisane uvjete. Također, predlaže se mogućnost prijave na interni oglas nakon 1. siječnja 2026. pored državnih službenika i službenika upravnih tijela lokalnih jedinica i službenika javnih službi koji ispunjavaju kriterije za raspored na radno mjesto", dodao je ministar istaknuvši kako se na ovaj način omogućuje mobilnost službenika u javnoj upravi. 

Kod privremenog premještaja predlaže se brisanje uvjeta da je radno mjesto popunjeno punim brojem izvršitelja utvrđenim pravilnikom o unutarnjem redu, s obzirom da u određenim slučajevima postoje potrebe službe za privremenim premještanjem na nepopunjeno radno mjesto, kazao je. 

Povećava se iznos osnovice za prava iz zakona o braniteljima 

Na sjednici je Vlada donijela i odluku o iznosu osnovice za određivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji za 2025. godinu. Odnosi se na osnovicu za određivanje iznosa osobne invalidnine hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata prve skupine, a time i drugih prava koji se određuju u postotku od iznosa osobne invalidnine te osnovicu za određivanje iznosa naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, a ovom odlukom ona će iduće godine iznositi 520 eura, 20 eura više nego ove godine.

Sredstva za provedbu ove odluke bit će osigurana preraspodjelom sredstava u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i  usvojenih limita za 2025. godinu.

"I ova odluka predstavlja kontinuitet politike naše Vlade u vrednovanju uloge naših branitelja i brige za hrvatske branitelje", naglasio je ministar branitelja Tomo Medved.

Vlada je dala i suglasnost Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u 2025. godini za sklapanje ugovora za izvođenje radova izgradnje višestambene zgrade sa 20 stanova u Benkovcu, sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju, u iznosu od 2,4 milijuna eura s porezom na dodanu vrijednost te Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za sklapanje ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika sa Zagrebačkom županijom za razdoblje do 30. travnja 2031. godine.

Ukupan iznos sufinanciranja na teret državnog proračuna od 2025. do 2031. iznosi 34,5 milijuna eura. "Ovom odlukom omogućit će se, između ostalog, i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i obavljanje županijskog prijevoza putnika", istaknuo je državni tajnik Ministarstva prometa Josip Bilaver.

Vlada je Saboru predložila da ne prihvati prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva o radu Stožera i drugih nadležnih institucija za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 u Hrvatskoj, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijelo 17 zastupnika. 

"Prjedlog je istovjetan onomu koji Sabor 27. listopada prošle godine nije prihvatio i Vlada ostaje pri svome mišljenju", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.