opljačkani novac

Udruga Franak demantira HUB: Nismo obeštećeni konverzijom

03.04.2023 u 13:28

Bionic
Reading

Udruga Franak (UF) demantirala je u ponedjeljak tvrdnju Hrvatske udruge banaka (HUB) da su korisnici kredita u švicarskim francima (CHF) u potpunosti obeštećeni konverzijom u eurske kredite poručivši da banke neistinama pokušavaju sačuvati opljačkani novac

Potrošačima s konverzijama nacionalni sud mora omogućiti puno obeštećenje, ako ono njome nije postignuto. Ugovori s ništetnom valutnom klauzulom, po stavu Suda EU-a, ne mogu opstati, nego ih treba proglasiti ništetnima u cijelosti, a time ništetnima postaju i aneksi ugovora, ističe UF u priopćenju.

Potrošači su konverzijom tek djelomično izjednačeni s potrošačima u eurima, i to od dana konverzije, a ne retroaktivno, jer konverzija vrijedi od dana konverzije, a ne od početka kredita.

Osim toga, potrošači s kreditima u eurima nisu morali pristati na nametnutu fiksnu kamatnu maržu i promjenjivi parametar dok su potrošači s konverzijama morali po principu 'uzmi ili ostavi' prihvatiti visoke kamatne marže, veće od početno ugovorenih kamatnih stopa.

Potrošači s konverzijama moraju biti u svojim pravima izjednačeni s potrošačima koji nisu konvertirali kredite, a koji imaju nedvojbeno pravo na obeštećenje za preplaćene kamate i tečaj i pripadajuće zatezne kamate.

'Naši zahtjevi ne temelje se na obračunskoj usporedbi s nepostojećim kreditom u kunama, nego na razlikama koje su banke naplatile primjenom ništetnih ugovornih odredaba o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli CHF-a', stoji u priopćenju.

Potrošač s konverzijom treba platiti jednaki iznos kao potrošač koji nije konvertirao kredit

Prema hrvatskom i EU-ovom pravu, ništetne ugovorne odredbe moraju se izuzeti, onda vrijedi samo početni otplatni plan bez rasta kamate i tečaja, a sve što je naplaćeno iznad toga, zajedno sa zateznim kamatama od dana naplate, pripada potrošačima.

Ništa od toga konverzijom nije vraćeno. Potrošač bi bio obeštećen konverzijom samo ako bi nakon konačne otplate kredita platio potpuno jednak iznos kao istovrsni potrošač koji nije konvertirao kredit i dobio obeštećenje, upozorava UF.

U svim primjerima koji su dosad vještačeni na sudovima dokazano je da banke i dalje duguju preplaćene kamate i tečaj, pripadajuće zatezne kamate i razlike preostalih konvertiranih glavnica i glavnica kakve bi bile da se od početka primjenjivao tečaj realizacije kredita i ugovorena početna kamatna stopa.

Ako potrošaču s konverzijom ne bi bilo omogućeno obeštećenje, to bi značilo da je diskriminiran u odnosu na potrošača s konverzijom jer je na kraju otplate kredita platio oko 40 do 50 posto više nego potrošač koji nije konvertirao kredit, tvrdi UF.