RIJEČKI HNK

Da nisu pokrivali gubitak, poslovali bi s dobitkom

04.03.2015 u 10:28

Bionic
Reading

Sve riječke gradske kulturne ustanove uspjele su 2014. sa smanjenim novcem kao posljedicom teške gospodarske krize ostvariti mnoge zanimljive programe i sve su financijski djelovale u sklopu planiranog proračuna, osim HNK Ivana pl. Zajca, rečeno je u utorak na kolegiju gradonačelnika Vojka Obersnela.

Obersnel je Gradskom vijeću poslao na raspravu i prihvaćanje skupno izvješće o radu kulturnih ustanova grada Rijeke za 2014., a na kolegiju je predstavljen rad Gradske knjižnice, Muzeja grada Rijeke, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Art-kina, Gradskog kazališta lutaka i HNK Ivana pl. Zajca.

Kazališni dramaturg i ravnatelj Opere HNK Ivana pl. Zajca Marin Blažević rekao je da je nova uprava pri preuzimanju upravljanja kazalištem naišla na gubitak od 4,2 milijuna kuna, a zbog problema u radu prošle uprave, financijsko poslovanje najprije je kontrolirala interna revizija grada Rijeke, a zatim i proračunski nadzor Ministarstva financija.

Preliminarno izvješće Ministarstva financija još nije spremno za objavu javnosti budući da se uprava kazališta o njemu mora očitovati, rekao je.

HNK Ivana pl. Zajca preuzela je nova uprava 1. rujna 2014.

Blažević je rekao da su u pronalaženju modela saniranja gubitka naišli na iznimnu potporu gradskog Odjela za kulturu i riječkoga gradonačelnika.

"Do kraja kazališne sezone predat ćemo i konačni izvještaj o tome koliko smo uspjeli u sanaciji gubitaka, no mogu reći kako bi, da nismo morali pokrivati gubitak, kazalište bi poslovalo s oko pola milijuna kuna dobitka", istaknuo je.

Gradonačelnik Obersnel ocijenio je da je šest gradskih kulturnih ustanova s različitim stupnjem uspješnosti uspjelo u privlačenju broja korisnika.

Smatra da se poslovanjem tih ustanova 2014. godine načelno može biti zadovoljan, osim problema koje ima HNK Ivana pl. Zajca.

"Grad Rijeka nastojat će pomoći u sanaciji gubitaka i osiguravanju normalnog funkcioniranja kazališta, a odgovor na to koji su razlozi nastanka gubitaka dat će proračunski nadzor Ministarstva financija", rekao je Obersnel.

Istaknuo je kako će, uz gradski proračun, sve ustanove morati pronaći dodatne izvore financiranja zbog manjka novca u proračunu uzrokovanog financijskom krizom, a ne zato što grad Rijeka ne želi podupirati njihov rad.

Na kolegiju je bilo riječi i o neodgovarajućim radnim prostorijama s kojim se susreću sve ustanove.

Rečeno je da je zbog gospodarske krize grad Rijeka morao promijeniti planove vezane uz izgradnju novih zgrada Gradske knjižnice i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te da bi se te dvije ustanove i Muzej grada Rijeke uskoro trebali smjestiti unutar bivše Tvornice "Rikard Benčić".

Budući da je uređenje te tvornice prepoznato kao jedan od strateških državnih projekata u kulturi uz mogućnost povlačenja novca iz EU fondova, Obersnel je rekao kako vjeruje da će do 2020. najveći dio prostornih problema s kojima se susreću te ustanove biti riješen.

HNK Ivana pl. Zajca dio potreba za prostorom riješio je korištenjem Hrvatskoga kulturnog doma na Sušaku, rekao je, dodajući kako je to samo privremeno rješenje. Dugoročno rješenje za kvalitetniji rad kazališta i drugih predstavnika scenske umjetnosti riječki gradonačelnik vidi u Teatru "Fenice", no, zaključio je, i u uređenju tog prostora riječ je o dugotrajnom procesu.