žalio se strabag

Problemi za mega projekt vrijedan stotine milijuna kuna: Poništen odabir izvođača za dovršetak autoceste Zagreb-Sisak

16.12.2021 u 15:50

Bionic
Reading

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) poništila je odluku o izboru zajednice ponuditelja Colas Hrvatska i Geotehnika za izgradnju dionice Lekenik-čvor Sisak, a iz Hrvatskih cesta najavljuju kako će ponovno evaluirati ponude i u roku od desetak dana razriješiti nedostatke iz nalaza DKOM-a.

Hrvatske autoceste (HAC) su početkom ožujka raspisale javno nadmetanje za dionicu Lekenik-čvor Sisak, na autocesti A11 Zagreb-Sisak, a procijenjena vrijednost tih radova je bila 300 milijuna kuna. Na to je javno nadmetanje pristiglo devet ponuda, njihova se vrijednost kretala od 281 do 365 milijuna kuna (bez PDV-a), a HAC je tri ocijenio valjanima te sredinom listopada za izvođača radova za izgradnju dionice Lekenik - čvor Sisak kao ekonomski najpovoljniju ponudu odabrao onu zajednice ponuditelja Colas Hrvatska i Geotehnika, s cijenom ponude od 281,33 milijuna kuna (sve su cijene bez PDV-a).

No, deset dana nakon odabira izvođača (23. listopada) žalbu je na izbor izjavio austrijski Strabag, koji se u zajednici s tvrtkom Strabag d.o.o. na natječaj javio s ponudom vrijednom 299,7 milijuna kuna.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) na svojim je internet stranicama s jučerašnjim nadnevkom objavila rješenje kojim je poništena odluka o odabiru te je HAC-u naloženo da u roku osam dana od objave rješenja na internet stranicama DKOM-a naknadi zajednici Strabag d.o.o. i Strabag AG troškove žalbenog postupka u iznosu od sto tisuća kuna.

HAC će ponovno evaluirati ponude

Iz HAC-a su na upit Hine odgovorili kako je rješenjem DKOM-a poništena odluka o odabiru, ne i sam natječaj te najavili kako će ponovno evaluirati ponude.

"Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave poništena je odluka o odabiru, međutim nije poništeno nadmetanje za navedeni predmet nabave već je predmet vraćen u postupak novog pregleda i ocjene. Slijedom navedenog, po ovom rješenju nije potrebno ići u ponovno raspisivanje natječaja za nabavu. Hrvatske autoceste ponovno će evaluirati ponude te će u roku od cca 10 dana razriješiti nedostatke navedene u nalazu Državne komisije", odgovorili su iz HAC-a.

Neki prigovori iz žalbe osnovani, neki neosnovani

Strabag je u svojoj žalbi iznio niz prigovora na odabir zajednice ponuditelja Colas Hrvatska i Geotehnika, od kojih je neke DKOM ocijenio neosnovanim ili paušalnim, dok je neke ocijenio osnovanim.

Tako se primjerice Strabag požalio što su u troškovniku odabranog ponuditelja pojedine jedinične cijene (ukupno 202 puta) upisane s više od dvije decimale odnosno s tri, čak i četiri decimale, što je DKOM ocijenio neosnovanim jer su, kako su uz ostalo obrazložili, jedinične cijene s više decimala u troškovniku bile navedene u ćeliji a ne alatnoj traci.

Strabag se žalio i na reference nekih stručnjaka iz odabrane ponude pa je tako primjerice osporavao reference stručnjaka 1 - nominirani glavni inženjer gradilišta odnosno upitno mu je bilo da je radio na tri velika projekta istovremeno, a upitali su i kako bi mogao, uz dva tekuća velika projekta u Mađarskoj, voditi još jedan veliki projekt u Hrvatskoj.

Žalbom su se osporavale i reference stručnjaka 2, kod kojega je bilo sporno jesu li se u razdoblju u kojem je bio na poziciji glavnog inženjera gradilišta izvodili radovi kojima je ugrađeno minimalno 500.000 prostornih metara nasipa.

I dok je DKOM navode kojima su se osporavale reference stručnjaka 1 uglavnom ocijenio paušalnim i zamijetio da žalitelj nije dostavio dokaze kojima bi to doveo u sumnju, za prigovor na stručnjaka 2 je obrazložio kako je žalitelj nedvojbeno doveo u sumnju utvrđenje naručitelja da je predloženi stručnjak dostavljenom referencom udovoljio zahtjevu iz (točka 4.3.2.) dokumentacije o nabavu i u dijelu koji se odnosi na zahtjev izrade minimalno 500.000 prostornih metara nasipa. Odabrana zajednica i naručitelj u žalbenom postupku nisu dostavili dokaze kojima bi osporili taj navod pa se stoga, prema ocjeni ovoga tijela, taj prigovor žalitelja ne može otkloniti, naveli su uz ostalo iz DKOM-u.

Strabag se žalio i na dio o traženoj usklađenosti OCL razine A, zamijetivši da je odabrani ponuditelj dao interni dokument Colasa Hrvatska (Izvještaj o usklađenosti proizvodnje (OCL) asfaltne baze Lepoglava), a ne potvrdu o usklađenosti proizvodnje (OCL) razine A, koju je izdala ustanova akreditirana za certifikaciju sustava kontrole tvorničke proizvodnje.

Odabrana zajednica u žalbenom je postupku dostavila izvještaje o (početnom) kontinutiranom nadzoru, ocjenjivanju i vrednovanju kontrole tvorničke proizvodnje izdane od Instituta IGH, koji bi se mogli smatrati potvrdom o usklađenosti proizvodnje (OCL) razine A, ali se DKOM nije upuštao u njihovu ocjenu jer su dostavljeni tek u žalbenom postupku odnosno nisu bili predmet pregleda i ocjene od strane naručitelja, čije postupanje DKOM kontrolira. Slijedom toga, utvrđeno je da naručitelj nije dokazao činjenice na temelju kojih je donio odluku o odabiru odnosno ponuda odabrane zajednice gospodarskih subjekata nije pregledao sukladno uvjetima i zahtjevima iz točke 4.3.3. knjige 1 te je žalbeni navod ocijenjen kao osnovan, obrazložio je uz ostalo DKOM.

Strabag je svojom žalbom uz ostalo osporavao i zakonitost postupanja naručitelja kod bodovanja odabrane ponude prema kriteriju metodologije B.3. Organizacija i metodologija rada, smatrajući da se u odabranoj ponudi nalazi više neusklađenosti, nepotpunih prikaza i različitih navođenja, kao i zaslužuje li u tom dijelu odabrana ponuda deset bodova, osporavao je zakonitost pregleda i ocjenu odabrane ponude u dijelu koji se odnosi na tehničku i stručnu sposobnost (vezano uz Geotehniku), itd.

Postupak i u fazi natječaja usporavale žalbe

Inače, Vlada je početkom veljače usvojila Zaključak o dovršetku izgradnje autoceste A11 Zagreb-Sisak, dionice Lekenik-Sisak, duljine 10,9 kilometara i podržala ubrzavanje dovršetka autoceste Zagreb-Sisak, kao prioritetnog projekta za dugoročnu revitalizaciju područja Sisačko-moslavačke županije.

HAC je početkom ožujka objavio natječaj za izbor izvođača, a sam su postupak javnog nadmetanja znatno usporile žalbe. "Uz sve napore i osigurana sredstva, postupak javnog nadmetanja značajno su usporile uložene žalbe. Do javnog otvaranja ponuda četiri puta bile su uložene žalbe na izmjene dokumentacije o nabavi, od kojih je DKOM prvu manjim dijelom prihvatio, a ostale tri odbacio. Nakon javnog otvaranja ponuda uložena je i peta žalba na postupak javnog otvaranja, koju je DKOM također odbacio", naveli su iz Hrvatskih cesta u priopćenju od 13. listopada u kojem su izvijestili i o odabiru najpovoljnije ponude.

A sa žalbama se nastavilo i nakon izbora zajednice ponuditelja Colas Hrvatska i Geotehnika pa i najnovije rješenje DKOM-a i poništenje odluke o odabiru traži da HAC razriješi nedostatke na koje upozorava i DKOM, kao i da ponovno evaluira ponude.

Po ranije objavljenim podatcima HAC-a, nakon uvođena izvođača u posao, rok za izvođenje radova na dionici Leskovac-čvor Sisak je 24 mjeseca.