NA JEDNOM MJESTU

Sve što morate znati kako biste mogli upravljati dronom i izbjeći kaznu

20.04.2016 u 16:16

Bionic
Reading

Nabavili ste dron. Želite ga upogoniti čim prije, ali niste sigurni hoćete li znati koristiti ga u skladu sa zakonima i propisima? Ne brinite, pripremili smo za vas sažetak s najvažnijim informacijama

Korištenje dronova u Hrvatskoj je regulirano Pravilnikom o sustavima bespilotnih zrakoplova, Zakonom o zračnom prometu i Pravilnikom o letenju zrakoplova. Ako ih želite koristiti i za snimanje, morate slijediti odredbe Uredbe za snimanje iz zraka. No o njoj smo već pisali, pa ćemo je ovom prilikom ostaviti po strani.

Spomenuti Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova ne pokriva bespilotne letjelice koje ne mogu postići kinetičku energiju veću od 79 J, kao ni one koje se koriste u zatvorenom prostoru. Kako ćete znati koliku kinetičku energiju postiže vaša letjelica? Izračunat ćete uz pomoć formule koju ćete naći na stranici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Sve ostale bespilotne letjelice klasificira temeljem dva mjerila: operativnoj masi (ukupna masa u trenutku polijetanja) i području letenja prema stupnju izgrađenosti, naseljenosti i prisutnosti ljudi.

Letjelice mase do pet kilograma su u klasi 5, od pet do 25 kg u klasi 25, a one od 25 do 150 kg u klasi 150.


Područja letenja podijeljena su u četiri klase.

Prva klasa podrazumijeva područje u kojem nema izdignutih građevina ili objekata i u kojem nema ljudi, osim rukovatelja i osoblja koje je nužno za letenje.

Druga se odnosi na područja s pomoćnim gospodarskim objektima ili građevinama koje nisu namijenjene boravku ljudi i u kojima nema ljudi, osim pilota i pomoćnog osoblja. Dozvoljen je prolazak šetača, biciklista i slično, ali bez zadržavanja.

Treća klasa pokriva područja predviđena za stanovanje, poslovanje i rekreaciju, poput stambenih naselja, škola, ureda, sportskih terena i parkova.

Četvrta klasa regulira korištenje dronova u gusto naseljenim urbanim zonama, poput središta gradova, naselja i mjesta.

Kombinacijom ta dva mjerila možete smjestiti svog drona i let koji namjeravate obaviti u jednu od četiri kategorije, označene slovima A, B, C i D.


Planirate li, recimo, provozati drona lakšeg od pet kila negdje na pustopoljini, to će biti letačka operacija kategorije A. Ukoliko je teži od pet kila i želite ga iskušati uz staju ili skladište koji nisu neposredno uz naselje, to je kategorija B. Letite li s dronom lakšim od pet kila u centru grada to je kategorija C, a ako je teži od pet kila potpast ćete pod kategoriju D.

Sve moguće kombinacije možete naći u dodatku. Zašto je bitno znati ih? Zato što se tako određuje stupanj rizičnosti vaše letačke operacije, a time i je li potrebno ishoditi posebnu dozvolu ili je dovoljno izvijestiti Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo o letu.

Za obavljanje letačkih operacija u kategorijama A i B morate Agenciji dostaviti izjavu da ste sposobni i imate sredstva za preuzimanje odgovornosti povezanih s izvođenjem letačkih operacija, da sustavi bespilotnih zrakoplova kojima namjeravate izvoditi letačke operacije ispunjavaju primjenjive tehničke zahtjeve te da ćete letačke operacije izvoditi u skladu s odredbama Pravilnika. Za letove kategorije C morate još pridodati i operativni priručnik.

Sve letačke operacije kategorije D traže posebnu dozvolu, za koju morate položiti poseban ispit i priložiti dokaz o psihofizičkoj sposobnosti. No, bespilotne letjelice teže od 25 kilograma ionako morate registrirati i tražiti posebnu dozvolu Agencije za njihovo korištenje te ih označiti negorivom pločicom. Agencija će vam dodijeliti i posebnu identifikacijsku oznaku.


Letjelice lakše od pet kilograma, kakve se najčešće koriste u hobističke svrhe, također moraju biti označene, ali može biti riječ i o naljepnici kućne izrade.

Na njoj moraju biti navedeni ime, adresa i informacije za kontakt operatora ili vlasnika te oznaka koju ćete sami izmisliti. Ne smije sadržavati veliko slovo D jer je ono rezervirano za kategoriju D.

Recimo, dron potpisnika ovog članka lakši od pet kilograma bio bi označen naljepnicom na kojoj bi stajalo:

Miroslav Wranka, ******** 7, Zagreb, 09******** - S007

Uz to, trebate obavijestiti Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo o letu i voditi dnevnik letenja.

Dnevnik leta mora sadržavati datum leta, vrijeme početka i završetka izvođenja letačkih operacija i trajanje leta, ime i prezime rukovatelja koji je obavio let, lokaciju izvođenja letačke operacije, klasifikaciju područja letenja, operativnu masu bespilotnog zrakoplova i napomene o događajima za koje operator procijeni da su od značaja za izvođenje letačkih operacija. Zapise o letu morate čuvati najmanje dvije godine od datuma leta.

Pitali ste nas mora li se ishoditi dozvola od HAKOM-a za korištenje frekvencije. Evo što su nam rekli u HAKOM-u: 'Većina komercijalnih bespilotnih letjelica radi u frekvencijskim područjima 2400 – 2483,5 i 5470 – 5725 MHz za koja su izdane opće dozvole OD – 16 i OD – 87. Ukoliko uređaji rade prema parametrima navedenim u tim općim dozvolama, nije potrebno ishoditi pojedinačnu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

Za sva ostala frekvencijska područja u kojima bi bespilotne letjelice mogle raditi, potrebno je unaprijed dostaviti izravan upit HAKOM-u u svezi raspoloživosti tog spektra, propisanim naknadama i ostalim tehničkim parametrima. U tom slučaju, korisnici se mogu obratiti HAKOM-u putem elektroničke pošte radiokomunikacije@hakom.hr.'


To što ne morate tražiti dozvolu ne znači kako ne postoje ograničenja kojih se morate pridržavati. Dronom morate upravljati tako da ne ugrozite život, zdravlje ili imovinu ljudi, kao i da ne ometate javni red i mir.

Let mora izveden biti po danu. Dron mora biti tehnički ispravan. Morate provjeriti omogućavaju li meteorološki i drugi uvjeti siguran let, je li sva oprema odgovarajuće pričvršćena te može li dron neometano poletjeti i sletjeti.

Tijekom leta morate ga cijelo vrijeme držati na oku i ne dalje od 500 metara od sebe. Iz njega ne smije ništa ispadati. Ako su u blizini ljudi, životinje, objekti, vozila, plovila, drugi zrakoplovi, ceste, željezničke pruge, vodeni putovi ili dalekovodi mora biti udaljen od njih najmanje 30 metara (150 ako je u pitanju skupina ljudi). Želite li letjeti bliže skupini ljudi, morate tražiti posebnu dozvolu. 

Let mora biti izveden izvan kontroliranog zračnog prostora i najmanje tri kilometra od aerodroma, moguće i više ako je tako regulirano (u slučaju, recimo, vojnih aerodroma).


Pravilnik također određuje da morate ishoditi policu osiguranja u skladu sa Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu. Članak 40.b tog zakona kaže da ste obvezni sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama ako postoji obveza registracije zrakoplova, pa bi se moglo reći kako se odnosi na kategoriju bespilotnih letjelica D.

No vidjet ćemo što će praksa pokazati. Osiguravajuće kuće već su počele nuditi opće police osiguranja za naknadu štete koje su drugim osobama prouzročili dronovi.

Više korisnih informacija - recimo, kako izračunati energiju bespilotnih zrakoplova ili gdje je kontrolirani zračni prostor - možete pronaći na stranicama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Svakako temeljito proučite sve relevantne zakone i propise.