GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Hanfa lani donijela 1.030 regulatornih odluka

13.07.2023 u 15:21

Bionic
Reading

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) objavila je u četvrtak godišnje izvješće za 2022. godinu, u kojem između ostalog navodi da je donijela 1.030 odluka kojima je reguliran sektor financijskih usluga ili njezino poslovanje, a provela je i 225 postupaka licenciranja te zaprimila 166 predstavki u vezi zaštite potrošača.

Nakon oporavka u 2021., gospodarski rast razvijenih zemalja nastavljen je u 2022. godini po relativno nižim stopama. Rat u Ukrajini, porast inflacije praćen zaokretom u monetarnim politikama centralnih banaka uz rast kamatnih stopa, obilježili su 2022. te uz sve ostale redovne aktivnosti značajno determinirali nadzorne aktivnosti Hanfe, priopćili su iz regulatorne agencije.

Tijekom 2022. kontinuirano su analizirani rizici kojima su subjekti nadzora izloženi, a nadzorne aktivnosti bile su usmjerene posebno prema sustavima upravljanja rizicima, investicijskim procesima i vrednovanjima ulaganja te procesu distribucije financijskih proizvoda. Nadzorne aktivnosti bile su usmjerene i prema financijskom sektoru kao cjelini čija je otpornost testirana na malo vjerojatne, no moguće makroekonomske i financijske šokove sistemske naravi, napisali su iz Hanfe.

U sklopu aktivnosti na području zaštite potrošača Hanfa je u 2022. zaprimila ukupno 166 predstavki, što su 22 predstavke, odnosno 11,7 posto manje u odnosu na 2021. godinu. Najveći broj predstavki i dalje se odnosi na područje osiguranja - 101 predstavka ili 61 posto od ukupnog broja.

Lani je održano 79 edukativnih aktivnosti, u kojima je izravno sudjelovalo više od 3.600 sudionika te više od 2.200 neizravno putem pregleda mjesečnih online predavanja Hanfe putem YouTube kanala.

U 2022. Hanfa je provela 225 postupaka licenciranja. Tijekom godine održan je jedan obrazovni program i 12 ispitnih rokova za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija. Od srpnja 2022. provedba ispita za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja organizirana je kroz zajedničku infrastrukturu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, pristupanjem putem sustava e-građani, izvijestili su iz regulatorne agencije.

Naveli su i da su u 2022. aktivno sudjelovali u izradi novih zakona i dopuna postojećih zakona u svrhu usklađivanja hrvatskog regulatornog okvira tržišta kapitala s onim u Europskoj uniji.

Upravno vijeće Hanfe donijelo je lani 96 pravilnika iz gotovo svih područja nadležnosti te jedne smjernice i četiri službena stajališta. Najznačajniji zakonski propis donesen u 2022. koji utječe na poslovanje svih subjekata nadzora Hanfe i u čijoj je izradi Hanfa sudjelovala jest Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Sve prethodno spomenute aktivnosti i djelovanje Hanfe tijekom 2022. provedeno je kroz 42 sjednice Upravnog vijeća, na kojima je doneseno 1.030 odluka kojima je reguliran sektor financijskih usluga ili poslovanje same Hanfe, naveli su.

Hanfi rashodi rasli brže od prihoda

Osim informacija o poduzetim mjerama i aktivnostima u prošloj godini, izvješće sadrži i pregled stanja po sektorima nadzora. Tako je primjerice neto imovina obveznih mirovinskih fondova na kraju 2022. godine iznosila 132,2 milijarde kuna, uz pad za 0,6 posto na godišnjoj razini, ukupna aktiva leasing društava povećana je za 11,7 posto, na 22,3 milijarde kuna, ukupna aktiva faktoring društava bila je manja za 34,3 posto te iznosila 238,3 milijuna kuna, dok je zaračunata bruto premija društava za osiguranje na kraju 2022. dosegnula 12,7 milijardi kuna, uz godišnji skok od 8,1 posto.

Također, kako je vidljivo iz izvješća, Hanfa je lani povećala prihode za 4,8 posto, na 87,5 milijuna kuna, dok su joj rashodi porasli za 12,4 posto, na 86,3 milijuna kuna.