NAGRADNA IGRA

Pravilnik nagradne igre 'Postanite Hot Spot lokacija i osvojite tablet'

  • Autor: tportal.hr
  • Zadnja izmjena 13.07.2012 11:03
  • Objavljeno 01.03.2012 u 08:00
T-HT Hrvatski telekom slika službena dan

T-HT Hrvatski telekom slika službena dan

Izvor: tportal.hr / Autor: Mladen Lončar

Pravilnik nagradne igre 'Postanite Hot Spot lokacija i osvojite tablet'

Na temelju Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, broj: 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, broj: 08/10), Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb, OIB: 81793146560 (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuje sljedeća:

KLASA: UP/I- 460-02/12-01/101
URBROJ: 513-07-21-07/12-2
Zagreb, 23. Veljače 2012.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
'Postanite Hot Spot lokacija i osvojite tablet'
(u daljnjem tekstu: Pravila)

Članak 1.
Priređivač organizira nagradnu igru pod nazivom 'Postanite Hot Spot lokacija i osvojite tablet' (u daljnjem tekstu: Nagradna igra), koja će trajati u razdoblju od 1. ožujka 2012. do 30. lipnja 2012. godine te ovim Pravilima nagradne igre (u daljnjem u tekstu: Pravila) uređuje način njenog provođenja.

Članak 2.
Svrha organiziranja Nagradne igre jest promidžba proizvoda i usluga Priređivača putem potpisa ugovora za Hot Spot lokaciju, a vezano uz Hot Spot uslugu.

Članak 3.
Priređivač će korisnike obavijestiti o Nagradnoj igri putem objave Pravila na internetskoj stranici www.tportal.hr

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe koje potpišu Hot Spot ugovor, a s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj i koje prihvaćaju objavljena Pravila te zadovoljavaju sljedeći uvjet:

-u razdoblju od 1. ožujka 2012. do 30. lipnja 2012. godine potpišu Hot Spot ugovor
-korisnici koji ispune uvjet automatski ulaze u bazu korisnika za izvlačenje nagrada za svaki pojedini mjesec (Baza sudionika).
-svaki mjesec se izvlači po jedna nagrada i u bazu za svaki mjesec ulaze oni korisnici koji su u pojedinom mjesecu potpisali Hot Spot ugovor

Dobitnici se izvlače slučajnim odabirom iz baze korisnika koji su u pojedinom mjesecu potpisali ugovor.

Svaki sudionik ima mogućnost ulaska u Bazu sudionika samo jednom i samo taj mjesec u kojem je potpisan ugovor– potpis ugovora predstavlja ulazak u Bazu sudionika za izvlačenje nagrade.

Sukladno odredbama ovog članka, korisnici daju suglasnost Priređivaču da koristi i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provođenja Nagradne igre, što uključuje objavu njihovih imena i prezimena u slučaju osvajanja nagrade (na internetskoj stranici www.tportal.hr), kontaktiranje putem SMS-a i telefonski o dobivenoj nagradi. Korisnici su suglasni da u slučaju osvajanja nagrade Priređivač može objaviti njihova imena, prezimena te ih koristiti u promidžbene svrhe u vezi s Nagradnom igrom ako je to potrebno, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto.

U Nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Priređivača kao ni članovi njihove uže obitelji te vanjski suradnici Priređivača koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi i realizaciji Nagradne igre kao ni privremeno i trajno isključeni korisnici Priređivača.

Članak 5.
Izvlačenje dobitnika biti će javno i održavati će se deseti radni dan svakog mjeseca u zgradi Piređivača, Ul. Grada Vukovara 23, 10 000 Zagreb.

Izvlačenje dobitnika vršit će se slučajnim odabirom iz Baze sudionika.

Izvlačenju će biti nazočna komisija od tri člana sastavljena od radnika Priređivača, koji će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika te će sastaviti zapisnik o provedenom izvlačenju.

Članak 6.
Fond nagrada sastoji se od četiri (4) nagrade.

•4 x Motorola XOOM tablet (Vrijednost nagrade iznosi 4.576,00 kn bez PDV-a.
Ukupni nagradni fond iznosi 18.304,00 kn (bez PDV-a).

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.

Članak 7.
Dobitnik nagrade biti će obaviješten o nagradi SMS-om će i telefonskim putem u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitka.

Korisnik je dužan preuzeti dobivenu nagradu u roku od 30 dana od primitka pisane obavjesti o dobivenoj nagradi (čl.15 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara).

Po isteku roka iz stavka 2. ovog članka Priređivač će u roku od osam dana ponovno, pisanim putem obavijestiti dobitnike koji nisu preuzeli nagradu o dobitku i pravu da ga preuzme u naknadnom roku od 15 (petnaest) dana od primitka obavijesti u prostorijama Hrvatskog Telekoma d.d., Vukovarska 23/3. Kat, Zagreb, kontakt broj telefona 01/4984-079, Odjel za marketinške komunikacije, Nagrada će biti rasploživa za preuzimanje najviše 45 (četrdesetpet) dana od obavijesti o dobitku. U slučaju da se korisnik nalazi izvan Zagreba nagrada će mu biti poslana poštom na kućnu adresu ukoliko korisnik to zatraži.

Po isteku naknadnog roka dobitnik gubi pravo na preuzimanje dobivene nagrade, a Priređivač će postupiti sukladno odredbama važećeg Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Preuzimanjem nagrade, odnosno protekom rokova za preuzimanje nagrade, prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade

Članak 8.
Trenutkom preuzimanja nagrade i potpisom dokumenta o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 9.
U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Članak 10.
Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora, utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.


Članak 11.

Ova Pravila bit će dostavljena na suglasnost Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a nakon pribavljene suglasnosti primjenjuju se od dana početka Igre. Nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, a prije početka Igre, Pravila će biti objavljena sukladno Članku 3.

Dobitnik je Marijan Konjuh iz Dubrovnika.

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!

Napiši ovdje što ti misliš o ovoj temi