Aktualno

Self-help priručnik za domoljublje kakvim ga vidi Božo Skoko

KNJIGA 'KAKVI SU HRVATI'

Self-help priručnik za domoljublje kakvim ga vidi Božo Skoko

Nedavno je u izdanju Fokus komunikacija tiskana knjiga tekstova Bože Skoke naslovljena 'Kakvi su Hrvati', a krtički prikaz knjige potpisuje Katarina Luketić koja smatra da 'Kakvi su Hrvati' mjestimično ostavlja dojam self-help priručnika za (posrnule?) domoljube, a većina tekstova nema svrhu kritički i analitički razotkriti neke pojave ili fenomene pa zatim – u ime zajedničkog interesa ili, ako hoćete, ljubavi za domovinu – zagovarati promjene i afirmirati nove pozitivne pristupe

opširnije

Cura i frajer dana