Aktualno

Varga: Projekt e-karton sigurniji od bankarskog sustava

HZZO I ERICSSON

Varga: Projekt e-karton sigurniji od bankarskog sustava

Cilj pilot projekta ‘e-karton’ konačno je objedinjenje svih podataka primarne zdravstvene zaštite, bolničkih zdravstvenih kartona, ali i sa svih drugih aspekata sustava zdravstva, a objedinjeni podatci preduvjet su za puni uvid u zdravlje svakoga pojedinca, izjavio je u nedjelju za posjeta ‘Špancifestu’ ministar zdravlja Siniša Varga

opširnije