zaštitarska tvrtka

Sud pokreće zaključenje stečaja Sokol Marića

01.09.2021 u 12:03

Bionic
Reading

Trgovački sud u Zagrebu pozvao je sve osobe s pravnim interesom za provođenjem stečaja Sokol Marića d.o.o, zaštitarske tvrtke kojoj je osnivač Zlatko Marić, da u roku od 15 dana uplate 10.000 kuna predujma za namirenje troškova prethodnog i otvorenog stečajnog postupka

“Ako osobe ne predujme traženi iznos, sud će donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka”, navodi se u sudskom rješenju.

Odluka suda uslijedila je nakon izvještaja privremenog stečajnog upravitelja Ive Žiže koji je predložio zainteresiranim osobama da u roku od 15 dana uplate 15.000 kuna predujma za namirenje troškova prethodnog i otvorenog stečajnog postupka.

“Ukoliko nitko ne predujmi navedeni iznos, predlažem da se u skladu s odredbama Stečajnog zakona donese rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka”, navodilo se u izvješću stečajnog upravitelja napravljenog krajem srpnja, a objavljenog početkom kolovoza.

Dodaje se i da se pozivaju zainteresirani za namirenje troškova stečaja jer “imovina stečajnog dužnika, koja bi ušla u stečajnu masu, nije dovoljna ni za namirenje troškova toga postupka”. 

No, u najnovijoj sudskoj odluci navodi se i što je preostalo od imovine Sokol Marića.

"Iz izvješća privremenog stečajnog upravitelja Ive Žiže proizlazi da se dužnikova imovina odnosi isključivo na potraživanja u ukupnom iznosu od 97.087 kuna za pružene usluge zaštite, navedena potraživanja proizlaze iz predstečajnih nagodbi dužnikovih dužnika, a prva naplata slijedi tek 31. prosinca 2021. Dužnik nema nekretnina, pokretnina, dionica. Dužnik je bio vlasnik više motornih vozila, ali su sva uredno odjavljena radi trošnosti i zbrinuta su u skladu s zakonom”, ističe se u rješenju.

Stoga, s obzirom da se dužnikova imovina odnosi isključivo na potraživanja iz predstečajnih nagodbi, upitna je njihova naplata pa ukoliko bi se otvorio stečajni postupak ne bi se uspjeli podmiriti ni troškovi stečajnog postupka, zaključuje se.

Zagrebački Trgovački sud u ožujku donio rješenje kojim se pokreće prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad Sokol Marićem.

Prijedlog za otvaranje stečaja podnijela je Financijska agencija (Fina) navodeći kako je još u ožujku Sokol Marić imao evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u u ukupnom iznosu većem od 300.000 kuna.

Sokol Marić d.o.o još je u predstečaju lani u srpnju podnio zagrebačkom Trgovačkom sudu prijedlog za otvaranje stečaja navodeći kao razlog neizvršene osnove za plaćanje u razdoblju dužem od 60 dana.

Prijedlog za pokretanjem stečaja potpisali su predsjednik i članovi uprave Zlatko Marić, Ante Perčin i Kristian Marić, a uslijedio je nakon rješenja kojim se potvrđuje da su vjerovnici u predstečajnom postupku prihvatili izmijenjeni plan restrukturiranja te tvrtke od koje su potraživali oko 180 milijuna kuna.

“Ono što želimo naglasiti je činjenica da je društvo po prihvaćenom planu restrukturiranja, dva mjeseca prije isteka podmirilo obveze prema vjerovnicima društva. Isto tako, obzirom da navedeno društvo više nema nijednog aktivno zaposlenog zaštitara, kao ni jedan ugovor o obavljanju poslova privatne zaštite, poslovna odluka vlasnika i uprave je da je održavanje aktivnom pravne osobnosti društva Sokol Marić za budući period poslovno nepotrebno te je u tom kontekstu pokrenut postupak stečaja’’, isticali su tada iz Sokol Marića.