GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Sessa predložio hitne promjene zakona, traži konkretne mjere u svrhu djelotvornijeg rada sudova

05.05.2021 u 13:36

Bionic
Reading

Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa ocijenio je u godišnjem izvješću o stanju sudbene vlasti za 2020. da je kao posljedica pandemije smanjen priljev i broj riješenih predmeta, a predložio je i izmjene Zakona o kaznenom postupku i Zakona o parničnom postupku radi djelotvornijeg rada sudova

Sessa je u sedmom po redu izvješću, kojeg će prema Zakonu o sudovima podnijeti Hrvatskom saboru, predložio da se radi djelotvornijeg rada sudova bez odgode izmijeni i dopuni Zakon o kaznenom postupku, Zakon o parničnom postupku te niz drugih zakona.

"Potrebno je poboljšati okvirna mjerila za rad sudaca te osigurati motivirajuće uvjete rada. U svrhu ujednačavanja sudske prakse nužno je svim strankama omogućiti uvid u sve odluke drugostupanjskih sudova. Zakonodavni okvir potrebno je prilagoditi funkcioniranju sudova u uvjetima pandemije i drugih mogućih stanja krize", stoji u Sessinom izvješću.

Predsjednik najvišeg suda je, zbog preopterećenosti s predmetima ratnih zločina i Uskokovim slučajevima, predložio proširivanje nadležnosti za takva suđenja, pored postojeća četiri, na još dva županijska suda. Sucima koji rade na takvim složenim predmetima potrebno je osigurati potporu sudskog savjetnika, dodao je Sessa u izvješću.

Sessa je naglasio i da su se sudovi u uvjetima pandemije suočili s raznim problemima koji su se odrazili na rad i rezultate rada. Precizirao je kako je kao posljedica pandemije u 2020. godini smanjen priljev predmeta za 2,83 posto u odnosu na 2019. dok se broj riješenih predmeta u prošloj godini smanjio za 2,65 posto u odnosu na godinu ranije.

Sudovi su, uz 37 sudaca manje u odnosu na prethodnu godinu, nastavili smanjivati broj neriješenih predmeta i povećali stopu ažurnosti na 98,37 posto. Na kraju godine na svim je sudovima neriješeno 450.119 predmeta, a prosječno trajanje postupka je 144 dana, zaključuje se u izvješću.