kraj zasjedanja

Sabor se izjašnjava o amandmanima, Vlada podržala one Silvana Hrelje

14.07.2021 u 10:54

Bionic
Reading

Vladin predstavnik prihvatio je u srijedu u Hrvatskom saboru amandman Silvana Hrelje (HSU) na izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju koji će i korisnicima najniže mirovine omogućiti rad do četiri sata bez umanjenja mirovine.

Korisnicima prava na starosnu, prijevremenu starosnu mirovinu, invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad i obiteljsku mirovinu, koji su ta prava ostvarili do 31. prosinca 2013. pripada pravo na najnižu mirovinu u slučaju zaposlenja do polovice punog radnog vremena, stoji u Hreljinu amandmanu.

Na taj bi se način, tumači, i tim korisnicima poboljšale materijalne prilike i potaknulo uključivanje u svijet rada i nakon umirovljenja.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) će po službenoj dužnosti zatečenim korisnicima mirovine kojima je isplata najniže mirovine za vrijeme zaposlenja na pola radnog vremena bila obustavljena, uspostaviti isplatu najniže mirovine bez donošenja rješenja, najkasnije u roku tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona, počevši od 1. kolovoza ove godine, ako je to za njih povoljnije, navodi se u Hreljinu amandmanu.

Vladin predstavnik Ivan Vidiš prihvatio je i Hreljin amandman po kojemu će Zakon, umjesto 1. rujna, stupiti na snagu 1. kolovoza 2021.

O prihvaćenim amandmanima i o samom Zakonu još se treba izjasniti Hrvatski sabor, učinit će to u četvrtak, posljednjeg redovnog radnog dana proljetnog zasjedanja.

Odbijen Đakićev, prihvaćen SDP-ov amandman

Kod izjašnjavanja o amandmanima na konačan tekst zakona o gospodarenju otpadom, koji donosi nove, više standarde u recikliranju i gospodarenju otpadom, dogodila se zanimljiva situacija – Vladin predstavnik Mile Horvat prihvatio je, doduše u izmijenjenom obliku, amandman SDP-a, a odbio HDZ-ova Josipa Đakića.

HDZ-ov zastupnik ustrajao je da sakupljanje otpada treba odvojiti od obrade, tumačio kako je njegov amandman na tragu transparentnosti i kontrole obrade i sakupljanja otpada, kako tvrtke koje se bave tim poslom ne bi same određivale uvjete po kojima posluju.  

Ciljevi gospodarenja otpadom unatrag nekoliko godina su se promijenili, danas se odnose na količinu otpada, a ne na sustav sakupljanja, tumačio je Horvat.

Prihvatio je amandman Kluba HDZ-a kojim se omogućava financiranje preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu te prijevoz i predaja otpada ovlaštenoj osobi iz sredstava prikupljenih naplatom cijene javne usluge.

Na tom je tragu bio i amandman Kluba SDP-a kojeg je Horvat prihvatio u izmijenjenom, odnosno obliku, kako je predložio HDZ.

Vladini predstavnici izjasnili su se i o amandmanima na izmjene Kaznenog i Zakona o volonterstvu, odbili su sve oporbene, pa i amandman Kluba SDP-a da se rad sa ranjivim skupinama zapriječi osobama koje su pravomoćno osuđene ili protiv kojih se vodi kazneni postupak za neko od najtežih kaznenih dijela, kakvi su genocid, zločin agresije, terorizam, mučenje, trgovanje ljudima.

Taj se amandman ne prihvaća, jer je u određivanju zapreka zadržan postojeći okvir koji može jamčiti zaštitu najranjivijih korisnika, rekao je državni tajnik Vidiš.

I o tim amandmanima još će glasovati Sabor.