nova uprava hpb-a

Raspisan natječaj za radno mjesto s jednom od najvećih plaća u Hrvatskoj

10.03.2023 u 16:02

Bionic
Reading

Ministarstvo financija raspisalo je natječaj za izbor predsjednika i četiri člana Uprave Hrvatske poštanske banke, pri čemu treba naglasiti da biste kao predsjednika Uprave HPB-a bili šef državne tvrtke s najvećom plaćom u zemlji. Uprava se bira na četiri godine, a evo uvjeta koje morate zadovoljiti za prijavu

Kako piše u javnom natječaju Ministarstva kandidati moraju imati završen diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij ili pak s njim izjednačen studij iz područja ekonomije i drugih srodnih područja (npr. bankarstvo i financije, poslovodstvo, računovodstvo, revizija), prava i srodnih područja (npr. uprava, financijska regulativa) ili matematike, fizike, informatike, elektrotehnike i srodnih područja.

Pored toga kandidati za predsjednika i članove uprave moraju imati odgovarajuće iskustvo, na razini uprave ili neposredno ispod uprave u kreditnoj ili financijskoj instituciji, društvu za osiguranje ili velikim poduzetnicima određenima računovodstvenim propisima, ili iskustvo na ključnim rukovodećim mjestima u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim i financijskim institucijama.

Pod time se podrazumijeva deset godina recentnog radnog iskustva za kandidata za predsjednika uprave te pet godina recentnog radnog iskustva za kandidate za članove uprave. Traži se i znanje engleskog jezika te ne smijete biti u sukobu interesu u skladu s propisom koji uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Hrvatska ima dionice ili udjele.

Aktualnim članovima Uprave HPB-a mandat istječe u rujnu ove godine.