projekt krešimir

Prvi EU projekt najmlađe gradske kulturne ustanove

29.10.2018 u 16:13

Bionic
Reading

Projekt vrijedan 737.252,17 HRK trajat će 12 mjeseci tijekom kojih će partneri provesti niz edukacija, analizirati stanje u civilnom sektoru te izraditi akcijski plan za razvoj civilno-javnog partnerstva u gradu Šibeniku

Projekt KREŠIMIR, kojeg je Tvrđava kulture Šibenik u veljači 2018. prijavila za financiranje u sklopu poziva 'Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi', dobio je zeleno svjetlo te će provedba projekta narednih godinu dana biti u stopostotnom iznosu financirana sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Prvi je to projekt kojeg je JU Tvrđava kulture Šibenik, u partnerstvu s Gradom Šibenikom te udrugama Šibenska udruga mladih - ŠUM, Mladi u EU i Feniks; pripremila i prijavila na natječaj za financiranje EU sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj prijavljenog projekta KREativna ŠIbenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja – KREŠIMIR je jačanje suradnje, umrežavanja javnog i civilnog kulturnog sektora te razvoj ljudskih kapaciteta lokalnih dionika u kulturi za sudioničko upravljanje. Tijekom provedbe projekta Tvrđava i partneri radit će se na uspostavljanju mreže lokalnih dionika koja će okupiti i educirati sudionike u kulturi kako bi kroz zajedničko planiranje, programiranje i provedbu kulturnih događanja promovirali javno-civilno partnerstvo i omogućili šire uključivanje lokalnih OCD-ova u procese kreiranja kulturnih politika u Šibeniku. Kroz projekt KREŠIMIR povećati će se pristup građana kulturno-umjetničkim sadržajima te doprinijeti umrežavanju i suradnji kulturnih djelatnika i entuzijasta, kako u tako i van Šibenika.

Ciljne skupine projekta su šibenske udruge, posebno udruge u kulturi i umjetnosti, ustanove u kulturi, Grad Šibenik kao jedinica lokalne samouprave; te članovi i zaposlenici udruga, kulturnih ustanova i Grada Šibenika.

'Ideja da prijavimo projekt s ciljem razvoja suradnje i umrežavanja s lokalnim udrugama je nastala kao logičan slijed rada i razvoja Tvrđave kulture Šibenik, obzirom da je poticanje razvoja kulturno-umjetničkog stvaralaštva i rada jedna od naših glavnih djelatnosti. Tijekom narednih 12 mjeseci ćemo zajedno s našim partnerima intenzivirati rad na razvoju suradnji s civilnim društvom pa pozivamo sve šibenske udruge u kulturi da se uključe u ovaj projekt, sudjeluju u njegovim aktivnostima i postanu članovi mreže KREŠIMIR.' – izjavila je Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica Tvrđave kulture Šibenik.