redovita provjera

Povjerenstvo: Mrak-Taritaš izrečena opomena jer je primala drugu naknadu

12.03.2021 u 13:50

Bionic
Reading

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa opomenulo je zastupnicu GLAS-a Mrak-Taritaš jer je za drugu javnu dužnost dobila naknadu koju je u međuvremenu vratila, a protiv kalničkog načelnika Kešera vodit će se postupak jer je zadruzi čiji je član dao na korištenje Društveni dom

Postupak protiv Anke Mrak-Taritaš pokrenut je u okviru redovite provjere jer je 2017. dobila naknadu za rad i članstvo u Vijeću gradskih četvrti Zagreba, u neto iznosu od 5300 kuna, što joj je bila druga dužnost.

U očitovanju je navela da je 2017. nakon lokalnih izbora postala zastupnica u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i vijećnica u vijećima gradske četvrti i mjesnog odbora, ali je odmah dala ostavku u mjesnom odboru jer nije moguće istodobno biti vijećnicom u ta dva vijeća.

U vijeću gradskih četvrti Donji grad odradila je nekoliko prvih sjednica do uspostave rada vijeća u novom sastavu, a nakon što je stavila svoje mjesto u mirovanje, dobila je, kaže, naknadu od oko 3000 kuna.

Mrak-Taritaš je napomenula da je naknadu odmah po primanju htjela vratiti u gradski proračun, ali joj to nje pošlo za rukom jer su zaduženi za taj posao otišli na drugo radno mjesto pa je odlučila taj iznos donirati samohranoj majci s djetetom koje ima invaliditet.

Navodi i da je potom ponovno zvala stručnu službu Zagreba kako bi vratila sredstva ali je dobila odgovor da pričeka odluku Povjerenstva te je nakon pokretanja postupka uplatila u proračun 5300 kuna, što je Povjerenstvo utvrdilo kao stvarni iznos koji je primila.

Izvjestiteljica u tom predmetu Tončica Božić rekla je da bi ljudski gledajući to bila gotova priča, ali je u formalno-pravnom smislu stvar nešto drugačija jer je Mrak Taritaš u tom razdoblju raspolagala sredstvima na koja nije imala osnova jer se prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa ne može dobiti naknada za obnašanje druge javne dužnosti ako nije drugačije propisano.

Pokrenut postupak protiv načelnika kalničke Općine Mladena Kešera zbog zloupotrebe

Povjerenstvo je pokrenulo postupak protiv načelnika Općine Kalnik Mladena Kešera zbog zloupotrebe svojih posebnih prava jer je dodijelio na korištenje bez naknade Društveni dom u Kalniku zadruzi čiji je član s udjelom od 14 posto i vodi je njegova sestra.

No, s tom zadrugom kao jedan od sedmorice zadrugara, nikako nije smio poslovati jer prema zakonu poslovni subjekti u kojima dužnosnik ima više od 0,5 posto udjela, ne može stupati u poslovni odnos s tijelom javne vlasti u kojem obnaša dužnost.

Za Kešera je i ranije utvrđeno da je Društveni dom davao na korištenje tvrtkama s kojima je povezan, iz čega moguće proizlazi da u kontinuitetu radi istu povredu zakona, navelo je Povjerenstvo.

Povjerenstvo je predsjedniku Državnog izbornog povjerenstva Đuri Sessi, na njegov zahtjev, dalo mišljenje da dionice za koje mu je utvrđeno pravo na stjecanje, ali još nije realizirano, treba prijaviti u trenutku kada na njega dionice budu prenesene.

Riječ je o ugovoru o ustupu potraživanja iz 2005., prema kojem je Sessa, zajedno s drugim ovlaštenicima naknade za oduzetu imovnu prijašnjem vlasniku za vrijeme komunističke vladavine, zaključio s društvom Medijator koje je kasnije ušlo u sastav koncerna Agrokor.