zatvorski uvjeti

Hrvatska izgubila dva slučaja na sudu u Strasbourgu

11.05.2023 u 14:29

Bionic
Reading

Europski sud za ljudska prava objavio je u četvrtak dvije presude u kojima je utvrdio da je Hrvatska u dva slučaja povrijedila ljudska prava zbog neodgovarajućih zatvorskih uvjeta i zbog predugog trajanja postupaka za naknadu štete

U predmetu Ladan Europski sud je, primijenivši raniju praksu, utvrdio da su podnositelju zahtjeva povrijeđena prava zajamčena Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u dijelu koji se odnosi na ponižavajuće postupanje zbog boravka u neodgovarajućim uvjetima u zatvoru u Zagrebu gdje je proveo 5 godina i 8 mjeseci.

Podnositelju je povrijeđeno i pravo na suđenje u razumnom roku zbog prekomjernog trajanja parničnog postupka koji se vodi radi naknade štete zbog neodgovarajućih uvjeta u kojima je boravio tijekom izdržavanja kazne zatvora, a taj postupak još nije pravomoćno okončan pred domaćim sudovima.

Naposljetku, povrijeđeno mu je i pravo na učinkovito pravno sredstvo jer sudac izvršenja nikada nije odlučio o njegovoj pritužbi zbog neodgovarajućih uvjeta zatvora te zbog predugog trajanja parničnog postupka što je njegovu tužbu radi naknade štete učinio nedjelotvornom.

Europski sud je podnositelju dosudio ukupno 16.300 eura naknade za nematerijalnu štetu i 250 eura naknade za izdatke i troškove postupka.

Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia

U predmetu Bošnjak, Europski sud je primijetio da je u veljači 2023. Ustavni sud RH usvojio podnositeljevu ustavnu tužbu zbog neodgovarajućih zatvorskih uvjeta te je ukinuo presude domaćih sudova koji su odbili njegov tužbeni zahtjev.

Premda je domaći postupak radi naknade štete u tijeku, Europski sud nije prihvatio prigovor preuranjenosti zahtjeva jer konkretni postupak traje od 2014., a kako je još 2020. na domaćoj razini utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku, od podnositelja se ne može zahtijevati da dodatno čeka na ishod tog građanskog postupka.

Stoga je Europski sud utvrdio povredu Konvencije zbog neodgovarajućih zatvorskih uvjeta u zatvorima u Zagrebu i Zadru te zbog neučinkovitosti pravnog sredstva.

Preostale prigovore podnositelja koji se odnose na nedostatak potrebne medicinske skrbi u oba zatvora, kao i na prenapučenost Zatvora u Zadru u razdoblju između 8. listopada i 29. studenoga 2013. sud je odbacio kao očigledno neosnovane.

Slijedom navedenog, podnositelju Bošnjaku je dosuđeno 2.500 eura naknade za nematerijalnu štetu i 1.063 eura naknade za izdatke i troškove postupka, izvijestio je ured hrvatske predstavnice pred sudom u Strasbourgu.