STRUČNJACI ODOBRILI

Holy pala, Plomin prošao!

21.06.2012 u 19:58

Bionic
Reading

Savjetodavno stručno povjerenstvo (SSP), sastavljeno od 11 članova od kojih je devet bilo prisutnih, donijelo je danas pozitivno mišljenje u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata rekonstrukcije termoelektrane Plomin 1, priopćeno je iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Povjerenstvo je usvojilo primjedbu da naziv zahvata bude 'zamjena postojećeg bloka 1 TE Plomin novim blokom C', s obzirom da se radi o složenoj građevini, a ne o novoj termoelektrani.

'U mjere zaštite okoliša ugrađeni su svi zahtjevi članova SSP-a koji obuhvaćaju najviše standarde zaštite okoliša tijekom izgradnje i nakon puštanja u pogon bloka C. Visina privremenog dimnjaka iznosit će 175 metara, od prvotno predviđenih 135 m. Također, postojat će veći broj mjernih postaja sa značajno većim brojem parametara kakvoće zraka od postojećih, od kojih će jedna bili mobilna.

Nakon puštanja u pogon bloka C, četiri postaje će biti sastavni dio državne mreže postaja za mjerenje kakvoće zraka, što znači da će javnost u svakom trenutku imati dostupnu informaciju o kakvoći zraka putem internetskih stranica Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Agencije za zaštitu okoliša.

Osim visokih standarda zaštite vode i mora, sadržanih u obvezujućem vodopravnom mišljenju, u razdoblju od tri godine nakon puštanja u pogon bloka C, investitor (HEP d.d.) je obvezan kontinuirano mjeriti promjenu temperature mora i o tome izvještavati javnost', navodi se u priopćenju.

Za završetak ovog jedinstvenog postupka još je potrebno da Republika Slovenija prema Konvenciji o prekograničnom utjecaju zahvata na okoliš (ESPOO konvencija) dostavi konačno mišljenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, nakon čega Ministarstvo zaštite okoliša i prirode može izdati rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za navedeni zahvat.