SLUČAJ DIPLOMSKOG RADA

Brkić se javio preko odvjetnika: Sve ovo ima političku pozadinu

24.02.2016 u 14:16

Bionic
Reading

Odvjetnik Milijana Brkića, Ivo Farčić, kazao je da je začuđen priopćenjem da će Policijska akademija ponovno inicirati postupak oduzimanja stručnog naziva zbog navodnog Brkićevog plagiranja završnog rada "iz razloga što je u ovom predmetu već jednom pravomoćno presuđeno odlukom Visokog upravnog suda".

'Navedeni postupak je na prvi pogled, i bez dublje pravne analize, lišen pravne osnove. Naime odredba članka 82. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju govori da je oduzimanje akademskog ili stručnog naziva moguće ako se radi o grubom kršenju pravila studija ili na temelju doktorskog rada koji je plagijat ili krivotvorina.

Jasan je ratio odredbe da se akademski status oduzima ukoliko se radi o plagiranoj doktorskoj disertaciji iz razloga što se radi o samostalnom znanstvenom radu.

Međutim, u pogledu stručnog naziva traži se utvrđenje da se radi o grubom kršenju pravila studija, a koje utvrđenje pretpostavlja postojanje pravilnika sa jasnim pravilima izrade završnog rada, te sa jasnim zabranama kažnjivog ponašanja, određenjem da pojedino ponašanje predstavlja grubu povredu pravila studiranja.
Utvrđenje grube povrede prava studija u situaciji kada nije postojao pravilnik s jasnim utvrđenjem i opisom kažnjivog ponašanja, predstavlja povredu načela legaliteta – nula crimen sine lege.

Ovakav stav je utemeljen na čitavom nizu nacionalnih propisa, Ustavu RH, Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda UN-a, koje su sve ratificirane u radu domaćih sudova i tijela uprave predstavljaju pravne osnove koje se neposredno primjenjuju.

Također, a obzirom na činjenicu da je u ovom predmetu već jednom pravomoćno presuđeno smatramo da se ovdje pokreće novi istovrstan postupak, čime se krši još jedno pravilo – ne bis in idem.

Slijedom svega rečenog smatramo se postupak ponovnog razmatranja oduzimanja stručnog naziva u svezi navodnog plagiranja od strane gospodina Milijana Brkića može ponovno inicirati samo grubim čitanjem propisa uz snažnu političku potporu, koja je i te kako vidljiva.

Stoga koristimo ovu priliku da jasno izreknem kako je prioritet svakog postupanja ipak provođenje načela pravne države, a ne samovoljno i netransparentno pokretanje postupaka mimo postojanja jasne i nužne regulative', zaključuje se u priopćenju.