NEMOJTE ČEKATI

Prijavite i zaustavite nasilje nad djecom - aplikacijom

20.08.2015 u 07:18

Bionic
Reading

Osječki Centar za nestalu i zlostavljanu djecu razvio je aplikaciju za uređaje s operativnim sustavom Android koja bi trebala olakšati prepoznavanje nasilja nad djecom i pojednostaviti postupak prijave. Nedostaje im novca za nastavak razvoja

U sklopu projekta Prijavi i zaustavi, koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, nastale su dvije mobilne aplikacije. Jedna je namijenjena roditeljima, dok je druga posebno prilagođena djeci. Aplikacije educiraju o ranom uočavanju nasilja, potiču na prijavu te bržu i lakšu reakciju stručnjaka.

Objašnjavaju što znači zlostavljanje i zanemarivanje djece te omogućuju anonimnu prijavu svakog nasilja. Za prihvat prijava otvoreno je zasebno sučelje, u kojem se dijele prema vrsti nasilja, dječjoj ili odrasloj aplikaciji te ozbiljnosti same prijave. Trenutno na prijavama rade dva psihologa i dva pedagoga koji svakodnevno pregledavaju potencijalne prijave te ih potom prosljeđuju nadležnim institucijama.

Uz Centar, u projektu sudjeluju Dom za odgoj djece i mladeži Osijek, Dječji dom Sv. Ana iz Vinkovaca, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara.


'Razvoj aplikacije trajao je od početka samog projekta. Tijekom posljednjih pola godine počeli smo s razvojem ideje mobilne aplikacije za prijavu nasilja, a u posljednja tri mjeseca aktivno smo se bavili izradom', rekao je tportalu Tomislav Ramljak, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka.

Na razvoju aplikacije radio je tim u koji su bili uključeni prof. Daniela Šincek, voditeljica Odjela za psihologiju Filozofskog fakulteta Osijek, Mato Lukić iz Doma za odgoj djece i mladeži Osijek, kriminalist Ljudevit Ostoić te tim Centra na čelu s Ramljakom, u kojem su još bile Tihana Vidaček i Lidija Štelcer. Uz Ramljaka, na održavanju aplikacije radi Boris Radanović, koordinator Centra.

Izrada aplikacija i slikovnica koštala je oko 20 tisuća kuna. 'Najveći posao bila je stručna priprema jer radi se o osjetljivoj temi. Nekoliko se stručnjaka potrudilo da aplikacije budu jednostavne za djecu i odrasle', objašnjava Ramljak.

Prijavi i zaustavi

U Centru se nadaju kako će do kolovoza iduće godine zabilježiti više od 372 preuzimanja, dakle bar jedno dnevno. 'Iskreno se nadamo da će novi način prijave nasilja dovesti do veće svijesti građana o problemu nasilja nad djecom te nedopustivosti istog. Plan je da medijskom kampanjom podignemo svijest građana o problemu nasilja nad djecom te im tada prezentiramo besplatan i anoniman način prijave. Koliko će to konkretno donijeti više prijava ne možemo znati te se nadamo da će prijava, pa tako i nasilja nad djecom, biti što manje', ističe Ramljak.

Hoće li biti razvijene i aplikacije za druge platforme, kao što su iOS i Windows Phone? 'Očita je potreba za ovakvom vrstom aplikacije pa planiramo daljnji razvoj. Na žalost, ograničenje su nam financijska sredstva koja trenutno aktivno tražimo', kaže Ramljak.

Besplatne aplikacije preuzmite u Google Playu: za djecu i za odrasle