ELEKTRIČNO PROMETOVANJE

HT-ova ekološka rješenja za projekt IPA Adriatic Intermodal u Splitsko-dalmatinskoj županiji

14.03.2016 u 17:32

Bionic
Reading

Krajem prošlog tjedna predstavnici Splitsko-dalmatinske županije organizirali su obilazak Dalmatinske zagore u električnim automobilima, u sklopu projekta IPA Adriatic Intermodal. Cilj projekta je stvaranje pilotne mreže intermodalnih čvorišta, a HT u projektu ima značajnu ulogu

Tako je uz partnere Hrvatski Telekom instalirao i pustio u probni rad pet punionica za električna vozila na području Splitsko-dalmatinske županije. Više o lokacijama i detaljnim informacijama tih punionica moguće je naći na portalu Puni.hr. Za pristup tim punionicama potrebno je izraditi personaliziranu RFID karticu, što je moguće slanjem zahtjeva na e-mobility@t.ht.hr.

Najbrojnija i jedina potpuno povezana mreža punionica Hrvatskog Telekoma u Hrvatskoj broji ukupno čak 36 javno dostupnih punionica smještenih u 17 gradova, opremljenih sa 62 utičnice. U suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i projektnim partnerima, svim korisnicima električnih vozila omogućen je besplatan pristup punionicama na području Splitsko-dalmatinske županije do 1. srpnja 2016. godine, saznali smo iz Hrvatskog Telekoma.


Pored spomenutih punionica za električna vozila, HT u projektu sudjeluje i pružanjem usluge Heat Maps. Splitsko-dalmatinska županija je prva u RH započela s korištenjem ove usluge, koja omogućava analitički pregled prometnih i turističkih trendova.

Valja napomenuti da su podaci koje Heat Maps prikuplja anonimizirani te se ne mogu povezati s pojedinim korisnikom. U konkretnom slučaju, Splitsko-dalmatinska županija je tijekom prošle godine koristila uslugu Heat Maps koja, koristeći mobilnu mrežu uz Big data tehnologiju na više od 40 točaka interesa, prikuplja podatke o kretanju ljudi na lokacijama, njihovo zadržavanje, frekvencije opterećenosti prometnica u realnom vremenu itd.

Usluga se koristila za promet i turizam, a svi dobiveni podaci vidljivi su putem intuitivnog i bogato opremljenog on-line sučelja. Podaci dobiveni korištenjem usluge Heat Maps bit će od velike pomoći u rješavanju prometnih gužvi te poboljšanju turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije.