komentar

Boško Picula

Boško Picula je politolog i filmski kritičar, rođen 1973. u Šibeniku. Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu studirao je politologiju i novinarstvo, nakon čega je magistrirao međunarodne odnose i doktorirao komparativnu politiku. Radi kao profesor na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u Zagrebu. Suradnik je Fakulteta političkih znanosti i Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Autor je više znanstvenih i stručnih radova te izlaganja na međunarodnim znanstvenim konferencijama, a filmske kritike objavljivao je u nizu medija. Suautor je emisije o filmu Café cinéma i emisije o filmu za djecu i mlade Kokice na Hrvatskoj televiziji. Kao filmski kritičar surađuje s Hrvatskom radiotelevizijom (emisije Animatik, Posebni dodaci i Licem u lice) i Hrvatskim filmskim savezom. Član je Hrvatskog politološkog društva, Hrvatskog novinarskog društva, Hrvatskog društva filmskih kritičara, Državnog povjerenstva za Natjecanje u debati, Udruženja političkih znanosti američkog sjeveroistoka - Northeastern Political Science Association (NPSA) te Upravnog odbora Francuske alijanse Zagreb. Dobitnik je Rektorove nagrade.

komentar boška picule

komentar boška picule

Kampanja je počela: Može li rasplinuta oporba iznenaditi HDZ-ovu 'plinsku' koaliciju

1 / 35