Komentar

Liana Keserić

Liana Keserić je dio Raiffeisen banke u Hrvatskoj 20 godina, a predsjednica Uprave je od 2020. Svakodnevnicu vidi kao priliku da ljudima približi bankarstvo i financije. IT je u njezinoj DNK i u digitalnom dobu u kojem živimo, ona je na misiji iskoristiti ga u potpunosti te dati Raiffeisen banci glas koji ljudi razumiju, glas jednostavnosti, jasnoće i povjerenja.