komentar

Hrvoje Josip Balen

Hrvoje Josip Balen rođen je 15. lipnja 1975. u Zagrebu, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Studij elektrotehnike završio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, gdje je stekao titulu diplomiranog inženjera.

S partnerima u 1998. postaje jednim od osnivača te članom upravnog vijeća Algebre, unutar kojeg obnaša funkciju člana Uprave za marketing i prodaju. Na toj poziciji uspostavlja i koordinira marketinški i prodajni tim, izrađuje strategije nastupa, planira nove usluge, zastupa organizaciju u javnosti, direktno komunicira sa ključnim partnerima i tijelima državne/lokalne vlasti. U lipnju 2009. dolazi na funkciju predsjednika Upravnog vijeća Visoke škole za primijenjeno računarstvo u Zagrebu, nove institucije u vlasništvu Algebre. Paralelno s djelovanjem u Algebri, u listopadu 2008. preuzima funkciju dopredsjednika ICT udruge pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca na kojoj je sve do danas. U ožujku 2010. postaje član nacionalnog Vijeća za obrazovanje odraslih u kojem sudjeluje pri praćenju sustava obrazovanja odraslih u državi te predlaže mjere za njegov razvoj.

Kroz profesionalni rad Hrvoje Josip Balen bavio se i projektima koji uključuju implementaciju e-učenja, razvoj web-usluga za klijente, osiguravanje kvalitete kroz ISO 9001 te implementacijom naprednih metoda u IT obuci. Član je Hrvatskog informatičkog zbora, a bio je predsjednik organizacijskog odbora međunarodne konferencije o upravljanju projektima – IPMA Advanced Courses. Krajem 2011. preuzeo je vođenje nacionalnog ogranka projekta „eSkills for Jobs“, koji je kasnije prerastao u jedan od tzv. flagship projekata Europske Unije – Grand Coalition for Digital Jobs. U funkciji nacionalnog koordinatora i voditelja Nacionalne koalicije za digitalne vještine i radna mjesta ostao je sve do danas.

Također je i dugogodišnji aktivni član Hrvatske udruge poslodavaca (HUP). U okviru rada Udruge pokretao je brojne inicijative te djelovao na projektima usmjerenim na smanjenje poreznog opterećenja rada (porezna reforma), podizanje neoporezivih iznosa za ICT profesionalce, pozicioniranje ICT industrije unutar Strategije pametne specijalizacije (S3), internacionalizacije te mnogih drugih. Kao član Skupštine te Vijeća članova HUP-a i voditelj radne skupine za Nacionalni plan za oporavak i otpornost, sudjelovao je u naporima koji su rezultirali usmjeravanjem većeg iznosa bespovratnih sredstava Europske unije investicijama iz privatnog sektora. Od ožujka 2022. na poziciji je predsjednika HUP- Udruge informatičke i komunikacijske aktivnosti (HUP ICT), na kojoj je do tada djelovao kao dopredsjednik.

CEO BLOG: hrvoje JOSIp balen

CEO BLOG: hrvoje JOSIp balen

Suosnivač Algebre otkriva tri ključne stvari koje biznis mora imati kako bi postao - i ostao - inovativan