komentar

Ivana Gažić

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1997. godine, smjer Financije, a 2001. godine završila je program Executive MBA na International Executive Development Center (Bled, Slovenija). Licencirani je investicijski savjetnik i stalni sudski vještak iz područja ekonomsko-financijskih poslova. Autorica je nekoliko radova iz područja odnosa s investitorima. Od početka profesionalnog djelovanja obnašala je neke od vodećih funkcija u brojnim uglednim gospodarskim i financijskim institucijama u Hrvatskoj. Karijeru započinje 1998. u Plivi d.d., gdje radi do 2003. napredujući do funkcije voditeljice operacija na tržištu kapitala. Od svibnja 2003. do prosinca 2005. voditeljica je razvojnog projekta strateškog financiranja u svrhu regionalne ekspanzije kompanije Lura d. d. i asistentica Predsjednika Uprave.
Od 2005. do 2006. radila je u Société Générale - Splitskoj banci, gdje je obnašala funkciju voditeljice Odjela strukturnog financiranja i zamjenice voditelja korporativnog centra. U siječnju 2007. zapošljava se u Hypo Alpe-Adria-Bank d. d. na funkciji izvršne direktorice Sektora investicijskog bankarstva (zaduženog za financijska tržišta, skrbništvo, upravljanje portfeljima i korporativno financiranje). Nakon odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u svibnju 2010. preuzima funkciju predsjednice Uprave Zagrebačke burze d. d. Članica je Nadzornog odbora povezanog društva SEE LINK Skopje, pravnog entiteta utemeljenog 2014., koji je nositelj projekta regionalne trgovinske integracije, u kojoj sudjeluju Bugarska, Makedonska i Zagrebačka burza. Nakon akvizicije Ljubljanske burze krajem 2015., također je i predsjednica njezinog Nadzornog odbora. Od prosinca 2020. godine članica je Nadzornog odbora društva Pan Pek d.o.o. iz Zagreba, a od svibnja 2021. članica Upravnog odbora Makedonske burze. Članica je Savjeta HANFE i The Securities and Markets Stakeholders Group ESMA-e, krovnog europskog tijela za regulaciju tržišta kapitala. Tijekom godina usavršavala se putem stručnih seminara s područja bankarstva i tržišta kapitala. Sudionica je i predavačica na brojnim konferencijama i profesionalnim okupljanjima na temu bankarstva, financija i tržišta kapitala.

IVANA GAŽić

IVANA GAŽić

Obrazac od 418 stranica: Ovo je jedan od razloga zbog čega Hrvati ne investiraju više