Komentar

Gorana Grgić

Dr. Gorana Grgić predaje američku unutarnju i vanjsku politiku na Sveučilištu u Sydneyju, pri Centru za američke studije. Diplomirala je makroekonomiju na zagrebačkom sveučilištu 2008, 2010. magistrirala međunarodne studije u Sydneyju, a 2014. na istom sveučilištu doktorirala na temu političke liberalizacije i etničkih konflikata u bivšem SSSR-u i Jugoslaviji. Tijekom studija radila je za Ujedinjene narode, u sklopu njihova razvojnog programa u Hrvatskoj, dok posljednjih godina kao producent i novinar surađuje s australskim javnim radio servisom SBS.