ISPUNJENE PREPOSTAVKE

Privremeni stečajni upravitelj utvrdio da je Uljanik zreo za stečaj

24.04.2019 u 21:13

Bionic
Reading

Uljanik d.d. ispunjava oba razloga za otvaranje stečajnog postupka - nesposoban je za plaćanje i prezadužen, utvrdio je privremeni stečajni upravitelj Damir Majstorović u izvješću koje je u srijedu objavljeno web stranicama Ministarstva pravosuđa e-oglasna

Trgovački sud u Pazinu je 6. ožujka pokrenuo prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad Uljanikom d.d., krovnom tvrtkom Uljanik grupe, a ročište je u tom postupku zakazano za 3. svibnja. Prijedlog za otvaranje stečaja nad Uljanikom d.d. podnijela je 5. ožujka Fina, i to zbog evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, u ukupnom iznosu od 28,2 milijuna kuna.

"Utvrđuje se da su ispunjena oba razloga za otvaranje stečajnog postupka", navodi Majstorović u zaključku svog izvješće, podsjećajući da su, sukladno Stečajnom zakonu, stečajni razlozi nesposobnost za plaćanje i prezaduženost.

Uljanik d.d. je nesposoban za plaćanje jer ne može trajnije ispunjavati dospjele novčane obveze, ističe se u izvješću, uz podatke kako je, prema potvrdi Fine, na dan 8. travnja evidentiranan 161 dan neprekidne blokade računa odnosno ukupno 176 dana blokade u prethodnih šest mjeseci, a nepodmirene obveze iznose 31,39 milijuna kuna.

Prema stanju u poslovnim knjigama na dan 31. prosinca 2018. godine Uljanik d.d. je prezadužen jer mu je imovina manja od postojećih obveza, ističe Majstorović.

Prenosi pritom da preliminarni podaci bruto bilance na zadnji dan prošle godine pokazuju da je ukupna imovina Uljanika d.d. iznosila 2,5 milijardi kuna, a ukupne obveze 4,03 milijarde kuna, odnosno da je imovina za 1,5 milijardi kuna manja od obveza.

Prezaduženost proizlazi i iz godišnjeg izvješća i izvješća neovisnog revizora 31. prosinca 2017. koji je radilo PricewaterhouseCooper, a po kojem je Uljanik d.d. u 2017. ostvario negativna financijski rezultat od 1,25 milijardi kuna, dodaje.

Tijekom prethodnog postupka utvrđeno je kako ukupna imovina dužnika prema poslovnim knjigama iznosi 2,51 milijardi kuna, od čega je znatan dio neposredno unovčiv, navodi Majstorović, koji je mišljenja da je raspoloživa imovina dovoljna za pokriće troškova stečajnog postupka.

Inače, iz podataka o imovini Uljanika d.d. razvidno je da su potraživanja te krovne tvrtke Uljanik grupe na zadnji dan prošle godine iskazana u ukupnom iznosu od 819,5 milijuna kuna, od čega se najveći dio, 592,3 milijuna kuna, odnosi na potraživanja od povezanih društava. I kod kratkotrajne financijske imovine, u iznosu od 421,9 milijuna kuna, najveći se dio odnosi na dane kratkoročne povezanim društvima (421,6 milijuna kuna).

Od ukupnih, pak, obveza od 4,03 milijardi kuna najveći se dio odnosi na kratkoročne obveze, koje iznose više od 3,2 milijarde kuna. Kod kratkoročnih se obveza najveći iznos, 1,8 milijardi kuna, odnosi na kratkoročne financijske obveze (krediti, kamate i sl.), te na obveze za primljene predujmove 1,2 milijarde kuna. Po tim su podacima, obveze prema zaposlenicima nešto veće od 925,6 tisuća kuna.

  • +8
Brodogradilište Uljanik Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Marusic/PIXSELL

Po podacima iz izvješća, Uljanik d.d. je na dan 13. ožujka imao 30 zaposlenih, od čega 20 na puno i 10 na nepuno radno vrijeme. U slučaju eventualnog otvaranja stečajnog postupka troškovi koji se odnose na tražbine radnika činili bi gotovo zanemariv dio obveza stečajnog dužnika, za razliku od većine ostalih društava u Grupi, navodi Majstorović. 

Za neke članice Grupe već zatražen stečaj, što se može očekivati i za ostale

U izvješću podsjeća da je Uljanik d.d. krovno društvo Uljanik grupe i ujedno stopostotni vlasnik ostalih tvrtki u okviru Grupe, uz izuzetak 3. maj Brodogradilišta u kojem je vlasnik 87 posto dionica. 

Podsjeća i da je nad nekim tvrtkama iz sastava grupe (Uljanik Proizvodnja opreme) već otvoren stečajni postupak, za nekoliko njih su zakazana ročišta za utvrđivanje pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka, a "realno je za očekivati da će ubrzo biti pokrenuti istovjetni postupci i nad ostalim članicama Grupe kod kojih to još nije učinjeno". 

Majstorović napominje da Uljanik d.d. praktički ovisi o obavljanju poslovnih djelatnosti od strane ostalih članica Grupe, budući da je njegova djelatnosti isključivo upravljačka. 

"Međutim, ta je djelatnost u ovom trenutku pod velikim upitnikom budući da su radnici društva Uljanik Poslovno informacijski sustavi d.o.o. dana 18. travnja prekinuli s daljnjim obavljanjem radnih zadataka nezadovoljni najavom kako će 29. travnja nad tim društvom biti otvoren skraćeni stečajni postupak, a što posljedično znači da oni neće ostvariti svoje tražbine temeljem neisplaćenih plaća osim onog dijela koji će ostvariti od strane Agencije za osiguranje radničkih tražbina", navodi, dodajući i da je bez djelatnosti Uljanik Poslovno informacijskih sustava blokiran rad svih ostalih društava unutar Grupe, jer ne mogu doći do bilo kakvih podataka ili dokumentacije. 

U još bezazlenijoj situaciji Uljanik d.d. bi se našao u slučaju otvaranja stečaja nad Uljanik Brodogradilištem preko kojeg ispunjava ugovorne obveze za brodove u gradnji te je nerealno očekivati da bi mogao nastaviti poslovati bez nastavlja poslovanja Uljanik Brodogradilišta, upozorava Majstorović. 

Dodatna je nepovoljna okolnost, dodaje, da je ročište za utvrđivanje postojanja pretpostavki za otvaranje stečaja nad Uljanik Brodogradilištem prije takvog ročišta za Uljanik d.d. "iako bi bilo logičnije da se takvo ročište najprije održi za krovno društvo, a zatim za ostala društva u Grupi".

Po podacima iz izvješća privremenog stečajnog upravitelja, Uljanik je na dan 18. travnja imao ugovorenu gradnju 13 brodova, ali su za većinu njih ugovori raskinuti i za većinu gradnja nije ni započeta, dok su tri u završnoj fazi. 

"Naručitelji su u međuvremenu raskinuli ugovore za većinu ugovorenih gradnji tako da bi i za eventualni nastavak poslovanja trebalo redefinirati navedene ugovore, odnosno zaključiti nove. To se posebice odnosi na gradnje koje su pri samom završetku, a za koje je razumno pretpostaviti kako bi i naručiteljima odgovaralo da budu završene tamo gdje su i započete, naravno uz određene garancije i prilagođene ugovorne uvjete", ističe Majstorović.

Dodaje i kako iz kontakata uprave Uljanika proizlazi kako su naručitelji zainteresirani za dovršetak gradnji broj 500 (jaružalo) i 514 (brod za prijevoz 7000 automobila) "pod izmijenjenim uvjetima i pretpostavkom normalizacije stanja u poslovanju dužnika", ali i kako je dan prije predavanja njegova izvješća objavljeno brodovlasnik jaružala aktivirao naplatu državnog jamstva.