mjesečno izvješće

Hanfa: Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u ožujku porasla za 379,5 mln eura

25.04.2024 u 13:36

Bionic
Reading

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) na kraju ožujka ove godine iznosila je 21,2 milijarde eura, što je za 379,5 milijuna eura ili 1,8 posto više u odnosu na prethodni mjesec, pokazuje mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) objavljeno u četvrtak

OMF-ovi su krajem ožujka ukupno imali 2.264.732 člana, odnosno 4.649 članova ili 0,21 posto više u odnosu na veljaču 2024. godine. U ožujku su OMF-ovi zabilježili 5.648 novih članova, pri čemu ih je veliku većinu, 97,4 posto, automatizmom rasporedio Regos (Središnji registar osiguranika).

Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u ožujku 2024. prestalo je članstvo za 1.000 osiguranika.

U ožujku su ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove iznosili 116,2 milijuna eura, a ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 15,6 milijuna eura ili 0,9 milijuna eura manje u odnosu na prethodni mjesec.

Po podacima Hanfe, nominalni mjesečni prinosi Mirexa na kraju ožujka za A kategoriju iznosili su dva posto, za B kategoriju 1,4 posto, a za C kategoriju 0,3 posto. Godišnji prinosi također su imali pozitivni predznak u sve tri kategorije - u kategoriji A je zabilježen rast od 15,2 posto, u kategoriji B za 11,2 posto, a u kategoriji C za 4,2 posto. I anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova su u plusu, a za Mirex A iznose 7,5 posto, za Mirex B 5,3 posto i za Mirex C 3,3 posto, naveli su iz Hanfe.

Obveznice su na kraju ožujka i dalje bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, s 12,9 milijardi eura i udjelom od 60,9 posto, pri čemu se taj udjel smanjio za 0,5 postotnih bodova na mjesečnoj razini.

Istovremeno, povećala se zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova, za 0,3 postotna boda, te su ona krajem ožujka iznosila pet milijardi eura, odnosno 23,5 posto imovine OMF-ova.

Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s 2,3 milijarde eura i udjelom od 10,8 posto na razini svih obveznih mirovinskih fondova, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova veća za 23 milijuna eura

Na kraju ožujka u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 400.916 članova te 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (ZDMF), s 48.909 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 10,1 milijun eura, što je tri posto manje nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 4,7 milijuna eura, što je 1,7 milijuna eura ili 26,2 posto manje u odnosu na ovogodišnju veljaču.

Neto imovina DMF-ova u ožujku je tako iznosila 1,3 milijarde eura, što je za 23 milijuna eura ili 1,8 posto više na mjesečnoj razini.

I kod ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 53,9 posto u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 25,1 posto te investicijski fondovi s 10 posto.

Naplaćena premija društava za osiguranje u prva tri mjeseca 451,9 milijuna eura

U ožujku 2024. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prva tri mjeseca ove godine iznosila je 451,9 milijuna eura, od čega se 77,7 milijuna eura odnosilo na premiju životnih osiguranja, a 374,2 milijuna eura na premiju neživotnih osiguranja.

U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (36,3 posto), zatim osiguranje cestovnih vozila (19 posto) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,5 posto).

Iznos likvidiranih šteta do kraja ožujka 2024. dosegnuo je 338 milijuna eura. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosilo 128,8 milijuna eura, a na neživotno osiguranje 209,2 milijuna eura.

U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila otpada 40,5 posto, osiguranje cestovnih vozila 21,1 posto te osiguranje od požara i elementarnih šteta 11,2 posto, navedeno je u Hanfinom izvješću.

Iz Hanfe su izvijestili i da je ukupna neto imovina 112 UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u ožujku poslovalo u Hrvatskoj, krajem mjeseca iznosila 2,6 milijardi eura te je bila za 150,6 milijuna eura ili 6,2 posto veća nego prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju trećeg ovogodišnjeg mjeseca iznosila je 163,4 milijuna eura, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 9,4 posto.