VELIKI TROŠKOVI

Glas poduzetnika: Proširenje kolektivnog ugovora za graditeljstvo napad je na male poduzetnike

08.11.2022 u 12:03

Bionic
Reading

Proširenje kolektivnog ugovora (KU) za graditeljstvo na sve građevinske poduzetnike i određivanje minimalne bruto plaće za direktore, članove uprave i vlasnike od 15 tisuća kuna napad je na male poduzetnike, smatra Udruga Glas poduzetnika (UGP), koja ističe da plaće treba odrediti tržišno.

UGP upozorava da malim poduzetnicima u graditeljstvu prijeti opasnost zbog proširenja kolektivnog ugovora za graditeljstvo na cijelu granu koji uz ostalo propisuje da direktori i ostale visokopozicionirane osobe u građevinskim tvrtkama moraju imati minimalnu osnovnu bruto plaću od 15 tisuća kuna. Time se, smatra UGP, opterećuju mali poduzetnici.

Kolektivni ugovor za graditeljstvo proširen je na sve poduzetnike i radnike u Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva (područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti), a proširenje je stupilo na snagu 1. studenoga 2022. godine.

Glas poduzetnika smatra da odredbe o visini plaće direktora, vlasnika, članova uprave i drugih ovlaštenih osoba za zastupanje gospodarskog subjekta ide u korist velikim građevinskim tvrtkama, dok će, prema njihovim riječima, kolektivni ugovor "strahovito negativno utjecati na male poduzetnike koji će se teško nositi sa tako visokim dodatnim izdacima".

"Smatramo da je to besmislica jer se te plaće moraju definirati na tržištu i da svatko mora svoju plaću zaraditi, a ne da samom definicijom radnog mjesta radnik ima pravo na relativno visoku minimalnu plaću", kaže član Odbora za graditeljstvo i arhitekturu UGP-a Hrvoje Kvasnička.

"Tim Ugovorom sindikati i Vlada rade kontra produktivnosti i konkurentnosti naše ekonomije, a zasigurno će to imati utjecaja i na višu cijenu gradnje i obnove, pa i nastavku galopirajuće inflacije", poručuju iz UGP-a.

Pretpostavka UGP-a je da će mnogi mali poduzetnici preseliti se u neku drugu zemlju Europske Unije, čime će Hrvatska "izgubiti prihod od poreza, ali i radnu snagu u građevinskom sektoru koji je trenutno pod pritiskom zbog manjka radne snage".