pozivaju na reakciju

Vijeće Europe upozorava na jačanje antisemitizma u Europi

15.06.2021 u 19:47

Bionic
Reading

Vijeće Europe upozorilo je u utorak na jačanje antisemitizma u Europi i pozvalo na odlučno djelovanje kako bi se spriječilo daljnje nasilje i agresiju.

Posebni predstavnik Vijeća Europe za kaznena djela motivirana antisemitizmom i mržnjom, Daniel Höltgen, imenovan u studenome prošle godine na tu dužnost, prvi put u povijesti Vijeća Europe, upozorava u priopćenju da je u prvih pola godine svojeg mandata “šokiran” mržnjom prema Židovima na internetu i na ulicama europskih gradova.

“Sinagoge se vandalizira i pale se izraelske zastave. Ti incidenti velika su prijetnja za Židove u Europi i židovski građani i dalje se boje za svoju sigurnost”, navodi Höltgen.

“Potrebno je odlučno djelovanje kako bi se spriječili daljnji valovi nasilja i agresije povrh tog rastućeg vala antisemitizma”, poručuje.

Höltgen navodi da su na nacionalnoj razini neke vlade poduzele razne mjere kao što je jačanje policijske zaštite židovskih zajednica, dok bi na međunarodnoj razini vlade po njegovu mišljenju trebale pojačati suradnju u cilju suzbijanja novih valova antisemitizma, koji prelaze nacionalne granice.

“Dva ključna područja djelovanja su suzbijanje nezakonitog govora mržnje na internetu i sprječavanje antisemitizma putem obrazovanja o holokaustu i sjećanja na njega”, ističe.

Höltgen napominje da pravo na slobodu izražavanja, zaštićeno Europskom konvencijom o ljudskim pravima, nije neograničeno, osobito kad je riječ o nijekanju holokausta, rasizmu i poticanju na nasilje.

“Prijetnje smrću, kao one protiv Židova koje se zadnjih tjedana masovno objavljuje, posebice su opasne jer se šire eksponencijalno i mogu u konačnici dovesti do nasilja i ubojstava, kao što je napad na sinagogu u Halleu u Njemačkoj 2019.”, upozorava.

Borba protiv antisemitizma u svim dijelovima društva

“Antisemitski govor mržnje na internetu mora biti kažnjavan jednako kao i fizička kaznena djela i internetske platforme trebaju uklanjati ilegalan antisemitski i rasistički sadržaj brzo i sustavno”, ističe, upozoravajući da to u praksi još nije tako.

Höltgen navodi da nekoliko vlada planira nove ili ažurirane zakone za borbu protiv ilegalnog govora mržnje na internetu.

Na razini EU-a, Akt o digitalnim uslugama koji je predložila Europska komisija predviđa da internetske platforme preuzmu veću odgovornost za sadržaj koji šire.

Istodobno, Vijeće Europe priprema obuhvatnu preporuku svojih 47 država članica o suzbijanju govora mržnje iz perspektive ljudskih prava, koja će posebnu pozornost posvetiti internetu.

“Razina i priroda antisemitskih djela i govora jako se razlikuju među europskim zemljama, ali postoji širok konsenzus da borba protiv antisemitizma mora obuhvatiti sve dijelove društva, uključujući medije, sport, rad s mladima i obrazovanje”, ističe Höltgen.

Komisija bi do kraja godine trebala predstaviti prvu europsku strategiju za suzbijanje antisemitizma.

Europska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI), tijelo Vijeća Europe, priprema specifične preporuke vladama za suzbijanje antisemitizma, koje će uključivati smjernice za oblikovanje politika, mjere prevencije, zaštitu židovskih zajednica i provedbu zakona.

Vijeće Europe radi i na preporuci kojom želi promicati podučavanje o holokaustu i nacističkim zločinima i njihovim žrtvama, navodi Höltgen.