INFOGRAFIKA

Roboti na filmu

Bionic
Reading

Ideja inteligentnog stroja nalik čovjeku seže još u davnu 350. godinu prije Krista, a sam robot na filmu se prvi put pojavio 1926. u Langovom 'Metropolisu'. Otada do danas roboti su postali neizostavni dio sedme umjetnosti

Povjesničari kažu da je prvog robota izradio grčki matematičar Arkitas iz Tarentuma oko 350 godine p. n. e., ali tek je češki pisac Karel Čapek u svom djelu 'R. U. R.' upotrijebio pojam robot (1921).  Nekih dvadesetak godina kasnije velikan SF-a Isaac Asimov dao je konačnu definiciju robota u jednoj od svojih kratkih priča poslije objavljenih u zbirci 'Ja, Robot', udarivši mu temelje svojim zakonima o robotici. Na filmu su se roboti počeli pojavljivati doslovce od samih početaka, a navodno su prvi filmski roboti bili mehanički ljudi iz danas izgubljenog filma 'The Mechanical Statue and the Ingenious Servant' (1907) te su se sporadično pojavljivali u još nekoliko kratkih filmskih uradaka. Oni glavni automatski kontrolirani, reprogramabilni, višenamjenski strojevi za automatizirano obavljanje posla na filmu započinju s Mariom Fritza Langa, a neki od njih uvukli su se u sve pore opće kulture toliko da je nemoguće zamisliti svijet bez njih.