DEMOKRACIJA VS. TEOKRACIJA

Liberalni katolici udaraju kontru 'biskupima ginekolozima'

23.09.2016 u 19:00

Bionic
Reading

Biskupima na ginekološki pregled? - ime je to stranice na Facebooku kao reakcije na nedavni I. Hrvatski kongres forenzične ginekologije i perinatologije, u kojem se znanost (Hrvatska liječnička komora i Hrvatska komora primalja) istodobno povezala s religijom (preciznije njenom katoličkom varijantom) i politikom. Netom održan skup u dijelu je javnosti i uz tu satiričku izazvao niz drugih reakcija, u prvom redu vezanih uz sve upitniji, Ustavom propisan sekularni karakter države

Temeljni zakon taj odnos vidi i kao neuplitanje države u vjerska pitanja, ali i kao nenametanje parcijalnog religijskog uvjerenja svim građanima. Između ostalog, sekularizam onemogućava kodifikacije vjerskih dogmi pojedinih religijskih zajednica u svjetovne zakone koji bi potom trebali vrijediti za sve. U tom kontekstu sekularizam nipošto ne znači borbeni ateizam (kako ga njegovi protivnici žele predstaviti). Da ni svi katolici ne misle onako kako je to proklamirano na kongresu održanom u Topuskom, pokazuje skup što ga krajem rujna najavljuju u Centru za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, CESI-ju. Riječ je o feminističkoj organizaciji koja se zalaže za bolji položaj žena te ostvarenje spolne i rodne ravnopravnosti, a na skupu nazvanom 'Ujedinjeni glasovi za seksualna i reproduktivna prava i zdravlje' najavljuju i sudjelovanje katoličke organizacije.

Feministkinje i katoličke aktivistkinje!?

U toj činjenici Nataša Bijelić, koordinatorica CESI-ja i stručna suradnica na programu Spol, rod i seksualna prava, ne vidi razloga za čuđenje. O 'ujedinjenim glasovima' i načinima njihova suprotstavljanja tendencijama kaptolizacije ginekologije razgovarali smo tek koji trenutak prije nego što je sugovornica odletjela na skup koji se upravo održava u Grčkoj.

Mislite da je danas u Hrvatskoj došlo uistinu do toga da će se, kako to kaže stranica na Facebooku, 'biskupima ići na ginekološki pregled'?

Mislim da je stranica koju spominjete odličan odgovor na ovu, čudnu i zabrinjavajuću, simbiozu vjerskih i zdravstvenih institucija i da ona slikovito prikazuje apsurdnost čitave situacije. Cijela priča nije nova, a riječ je o tome da su reproduktivna i seksualna prava, uključujući pravo žene na izbor, stalne mete napada neokonzervativnih i klerikalnih snaga u hrvatskom društvu. Skup u Topuskom održan pod pokroviteljstvom kardinala Josipa Bozanića i predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović, sisačkog biskupa Vlade Košića i strukovnih udruga, Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore primalja, tek je zadnji u nizu takvih napada. Organizatori skupa su zajednički javne zdravstvene ustanove i vjerski utemeljene organizacije i strukovne udruge, što ukazuje na ogroman utjecaj koji Katolička crkva ima u različitim društvenim sferama, pa tako i u sferi zdravlja, odnosno reproduktivnog zdravlja. Imajući u vidu vrlo restriktivan katolički nauk o seksualnosti, ovo povezivanje zdravstvenih ustanova i vjerskih institucija predstavlja znak za uzbunu jer čitava jedna struka/znanstveno područje dobiva religijski predznak, što u konačnici jedino može rezultirati ugrožavanjem seksualnih i reproduktivnih prava kao primjerice prava žene na izbor, prava na seksualnu edukaciju i znanstveno točne informacije, na kontracepciju itd. U tom smislu CESI drži da je veoma važno proaktivno i sustavno raditi na ovoj temi - zato organiziramo skup koji će se održati 30. rujna i 1. listopada u Zagrebu, a čiji je cilj povezati i ojačati organizacije, inicijative, profesionalce/ke različitih struka koji/e žele raditi na unapređenju i ostvarenju seksualnih i reproduktivnih prava.Na seminaru ste najavili sudjelovanje katoličkih aktivistkinja koje zastupaju potpuno različito stajalište od onog koje propagira katoličko svećenstvo u Hrvatskoj

Istina. S nama će na seminaru biti i gošća iz organizacije Catholics for Choice (CFC), koja će predstaviti načine na koje mobiliziraju pro-choice katolike te argumente i strategije koje koriste u borbi protiv rimokatoličke hijerarhije i neokonzervativnih grupa u SAD-u, ali i u drugim zemljama. CFC pokazuje da postoje katolici koji se zalažu za ostvarenje seksualnih i reproduktivnih prava i da ih to ne čini 'lošim' katolicima, već upravo suprotno - vjeruju da katolička tradicija podržava moralno i legalno pravo žene da slijedi svoju savjest u pitanjima seksualnosti i reproduktivnog zdravlja. Odnosno prema njihovim riječima: žene i njihove obitelji su te koje plaćaju cijenu svaki put kad 'teokracija istisne demokraciju', što ilustriraju primjerima da se zabranjuje abortus čak i u slučajevima kada se može spasiti život žene ili u slučajevima kada je trudnoća rezultat seksualnog nasilja, pa kada se ženama uskraćuje kontracepcija zbog religijskih uvjerenja ili kada se demonizira seksualna edukacija. Posljednja kampanja CFC-a vezana je uz podršku katolika javnom financiranju abortusa u SAD-u baš zbog njihove vjere i nazvana je 'Abortus u dobroj vjeri' (Abortion in Good Faith). Ovom kampanjom želi se poručiti da katolici/katolkinje diljem SAD-a žele da abortus bude dostupan i pristupačan svima bez obzira na financijsko stanje, mjesto boravka ili vjeru. S obzirom na to da se CFC bavi seksualnim i reproduktivnim pravima već dulje od 40 godina, njihova iskustva, ideje i dobre prakse, ali i planiranje buduće suradnje će nam biti od izuzetne koristi.

Kako je skup održan pod pokroviteljstvom predsjednice države, što u trenutnoj političkoj konstelaciji očekujete od hrvatskih političara?

Iako sam svjesna optimističnosti svog zahtjeva u trenutnoj situaciji, od političara/ki očekujemo da raskrste s politikom i praksom narušavanja seksualnih i reproduktivnih prava i da za početak uvaže međunarodne preporuke te poduzmu neophodne korake u smjeru punog ostvarenja prava žena. Podsjećam da ih na to osim Ustava obavezuju neke međunarodne okolnosti. Primjerice, prošle godine Republika Hrvatska je dobila preporuke vezane uz seksualno i reproduktivno zdravlje žena od UN-ova Odbora za ukidanje diskriminacije žena a vezano uz provedbu Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW). Odbor traži od RH da osigura to da priziv savjesti liječnika ne ometa pristup žena uslugama vezanima za reproduktivno zdravlje, posebice pobačaju i postpobačajnoj njezi, kao i svim kontracepcijskim sredstvima, te da se rodiljama osigura autonomija i donošenje informiranog odabira tijekom poroda i da se uvede opcija rađanja kod kuće za žene koje to žele.

Ženska 'interancionala' za zaštitu seksualnih i reproduktivnih prava

Sudionice seminara 'Ujedinjeni glasovi za seksualna i reproduktivna prava i zdravlje' na svojem dvodnevnom druženju bavit će se i drugim važnim temama kao što su: međunarodni mehanizmi zaštite seksualnih i reproduktivnih prava i kako ih koristiti, kako motivirati i uključiti građane/ke koji podržavaju pravo žene na izbor da se aktivno suprotstave urušavanju reproduktivnih prava i sloboda te predstavljanje kampanja uspješnih (i manje uspješnih) strategija i kampanja korištenih u drugim zemljama. 'Naći ćemo vremena za međusobno upoznavanje, razmjene ideja i dobrih praksi te planiranje buduće suradnje', istaknula je Bijelić.