PRAVILA NAGRADNE IGRE

Aktivirajte E-račun i osvojite vrijedne nagrade!

  • Autor: tportal.hr
  • Zadnja izmjena 03.01.2013 08:18
  • Objavljeno 03.07.2012 u 15:15
T-HT Hrvatski telekom slika za korištenje službena

T-HT Hrvatski telekom slika za korištenje službena

Izvor: tportal.hr / Autor: Mladen Lončar

Aktivirajte E-račun i osvojite vrijedne nagrade!

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, broj 87/09) i članka 3.Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, broj 08/10), Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb, OIB: 81793146560 (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje sljedeća:

KLASA: UP/I- 460-02/12-01/529
URBROJ: 513-07-21-07/12-3
Zagreb, 29. lipnja 2012. g.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
“Aktivirajte E-račun i osvojite vrijedne nagrade”
(u daljnjem tekstu: Pravila)

Članak 1.
Priređivač organizira nagradnu igru pod nazivom “Aktivirajte E-račun i osvojite vrijedne nagrade”
koja će trajati u periodu od 02. srpnja do 31. prosinca 2012. godine (u daljnjem tekstu: Igra) te se ovim Pravilima uređuju uvjeti pod kojima se priređuje Igra.

Članak 2.
Svrha organiziranja Igre jest promidžba Priređivačeve E-račun usluge(u daljnjem tekstu: E-račun usluga)

Članak 3.
Priređivač će korisnike usluge obavijestiti o Igri objavom Pravila na internetskoj stranici www.tportal.hr

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u Igri imaju svi korisnici koji u periodu od 02.07.2012. do 31.12.2012. zaprime E-račun s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj te koji prihvate objavljena Pravila.

Korisnici koji ispune uvjet iz stavka 1. ovog članka, automatizirano se u sustavu Priređivača dodjeljuje šifra Sudionika Igre koja automatski ulazi u bazu za izvlačenje nagrada (Baza sudionika). Dobitnici se izvlače slučajnim odabirom iz računalne Baze sudionika

Priređivač će po izvlačenju šifre sudionika iz Baze sudionika, u skladu s čl. 5. Pravila, telefonski nazvati Sudionika Igre koji stoji iza šifre prema podacima dostupnim u bazi korisnika radi dobivanja privole za obradu njegovih osobnih podataka (ime, prezime, adresa) u svrhu daljnje provedbe Igre, a osobito preuzimanja i realizacije nagrade. Sudionik na opisani način izražava privolu da se Priređivač može koristiti njegovim podacima radi daljnje provedbe Igre, odnosno realizacije nagrade (kontaktiranje o dobivenoj nagradi, osim na prethodno opisani način, telefonom, i pisano na danu adresu, dodjeljivanje nagrade). Kod opisanog davanja privole Priređivaču, sudionik u navedenoj nagradnoj igri, kao dobitnik nagrade, daje i privolu za to da Priređivač može objaviti njegovo ime i prezime kao dobitnika na internetskoj stranici www.tportal.hr te da njegove podatke može upotrijebiti u promidžbene svrhe u vezi s Igrom, ako je to potrebno, bez obveze davanja bilo kakve naknade za to.

U Igri nemaju pravo sudjelovati radnici Priređivača i članovi njihove uže obitelji te vanjski suradnici Priređivača koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi i realizaciji Igre.

Članak 5.
Izvlačenje dobitnika nagrade bit će javno i održavat će se u poslovnim prostorima Priređivača, na adresi u Ulici grada Vukovara, 23, 10000 Zagreb, u 12,00 sati, sljedećom dinamikom:

1.kolo: 31.srpnja 2012. godine
2.kolo: 31. kolovoza 2012. godine
3.kolo: 28. rujna 2012. godine
4.kolo: 31. listopada 2012. godine
5.kolo: 30. studenog 2012. godine
6.kolo: 02. siječnja 2013. godine

U svakom kolu izvući će se po tri dobitnika.

Izvlačenje dobitnika vršit će se slučajnim odabirom iz Baze sudionika.

Izvlačenju će biti nazočna komisija od tri člana sastavljena od zaposlenika Priređivača koji će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika te sastaviti zapisnik o provedenom izvlačenju.

Ako se u Igru ne uključi nijedan sudionik, Priređivač će Igru prekinuti, a u odnosu na nepodijeljene nagrade, Priređivač će postupiti sukladno odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Članak 6.
Fond nagrada sastoji se od 18 nagrada, tri nagrade za svako kolo Igre.

Fond nagrada:
•6 x Samsung Galaxy Tab2 10.1. Jedinična vrijednost nagrade iznosi 3.898,00 kn (PDV uključen)
•6 x Samsung Galaxy S III. Jedinična vrijednost nagrade iznosi 4.798,00 kn (PDV uključen)
•6 x Samsung LED TV 40ES6100. Jedinična vrijednost nagrade iznosi x5.550,00kn (PDV uključen)

Ukupni fond nagrada iznosi 85.476,00 kn (PDV uključen).

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu, niti prenijeti na treće osobe.

Članak 7.
Dobitnik nagrade će biti obaviješten o osvojenoj nagradi, osim telefonskim i pisanim putem, na adresi koju dobrovoljno dostavi prilikom kontakta telefonom, sukladno čl. 4. ovih Pravila, u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitaka.

Nagrada će biti poslana dostavom na adresu koju je sudionik dostavio prilikom kontakta telefonom iz prethodnog stavka.

Sudionik je prilikom preuzimanja nagrade dužan potpisati dostavnicu i Potvrdu o primitku nagrade.

Ako dobitnik Igre, ne preuzme nagradu poslanu dostavom, nagrada se vraća Priređivaču, dobitnik je može podići osobno, u prostorijama Priređivača na adresi u Ulici grada Vukovara 10/3.kat, 10000 Zagreb, kontaktni broj telefona 01/4982500, Odjel za marketinške komunikacije, u roku od 30 (trideset) dan, a koji počinje teći od dana primitka pisane obavijesti o osvojenoj nagradi.

Ako dobitnik ne podigne svoju nagradu u roku iz prethodnog stavka, Priređivač će ga u roku od 8 (osam) dana od isteka roka iz prethodnog stavka ovog članka, ponovno obavijestiti o dobitku nagrade. Naknadni rok za podizanje nagrade je 10 (deset) dana od dana primitka obavijesti. Po isteku naknadnog roka od 10 dana, dobitnik gubi pravo na preuzimanje dobivene nagrade.

Preuzimanjem nagrade i potpisom dostavnice i Potvrde o primitku nagrade, odnosno protekom rokova za preuzimanje nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.

Članak 8.
U slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Članak 9.
Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 10.
Ova Pravila bit će dostavljena na suglasnost Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a nakon pribavljene suglasnosti, primjenjuju se od dana početka Igre. Nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, a prije početka Igre, Pravila će biti objavljena sukladno članku 3.ovih Pravila.

Dobitnici 1. kola:

Denis Bočkal – osvojena nagrada Samsung Galaxy Tab2 10.1
Denis Malnar – osvojena nagrada Samsung Galaxy SIII
Đurđica Brlek – osvojena nagrada Samsung LED TV 40ES6100

Dobitnici 2. kola:

Stjepan Rehak - osvojena nagrada Samsung Galaxy Tab2 10.1
Romeo Cusma-Pletikos - osvojena nagrada Samsung Galaxy SIII
Vesna Gjaić - osvojena nagrada Samsung LED TV 40ES6100

Dobitnici 3. kola:

Jadranka Vodušek - osvojena nagrada Samsung Galaxy Tab2 10.1
Kristijan Zvošec - osvojena nagrada Samsung Galaxy SIII
Iva Hainski - osvojena nagrada Samsung LED TV 40ES6100

Dobitnici 4. kola:

Betina Jesenović - osvojena nagrada Samsung Galaxy Tab2 10.1
Ivica Štrek - osvojena nagrada Samsung Galaxy SIII
Adem Jašarević
- osvojena nagrada Samsung LED TV 40ES6100

Dobitnici 5. kola:

Mario Maršalek
- osvojena nagrada Samsung Galaxy Tab2 10.1
Avgustin Vučković
- osvojena nagrada Samsung Galaxy SIII
Nediljko Marjanov Juričić -
osvojena nagrada Samsung LED TV 40ES6100

Dobitnici 6. kola:

Ančica Ehrenberger - osvojena nagrada Samsung Galaxy Tab2 10.1
Nada Bobošević - osvojena nagrada Samsung Galaxy SIII
Damjan Luketić - osvojena nagrada Samsung LED TV 40ES6100

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!

Napiši ovdje što ti misliš o ovoj temi