Statut književne nagrade roman@tportal.hr 2011.

Statut književne nagrade roman@tportal.hr 2011.

  • Autor: tportal.hr
  • Zadnja izmjena 07.03.2011 08:49
  • Objavljeno 04.03.2011 u 08:00
400x300statut

400x300statut

Izvor: tportal.hr / Autor: tportal

Internetski portal tportal.hr, Savska 32, 10 000 Zagreb (dalje: Utemeljitelj) temeljem odluke Upravnog odbora književne nagrade od 15. prosinca 2010. usvaja

STATUT
godišnje nagrade roman@tportal.hr

OPĆE ODREDBE

Članak. 1.
Internetski portal tportal.hr (dalje: Utemeljitelj) utvrđuje svoja prava i obveze koje proizlaze iz utemeljenja, organizacije i provedbe nagrade roman@tportal.hr .

Nagrada roman@tportal.hr dodjeljuje se za najbolji roman napisan na hrvatskom jeziku u produkciji nakladnika registriranih u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.
Nagrada roman@tportal.hr se dodjeljuje za najbolji roman objavljen u razdoblju koje utvrđuje Upravni odbor nagrade temeljem ovog Statuta.

Nagrada se dodjeljuje temeljem odluke stručnog žirija koji će se pri ocjenjivanju ravnati prema stručnim kriterijima.

UPRAVNI ODBOR

Članak 3.
Nagradom roman@tportal.hr upravlja Upravni odbor od pet članova: Alemka Lisinski, Mija Pavliša, Mirela Hegediš, Bojan Stilin, Marcella Jelić.

Članak 4.
Mandat Upravnog odbora traje dvije godine.
Upravni odbor vodi organizaciju nagrade roman@tportal.hr.
Upravni odbor bira predsjednika/cu i dopredsjednika/cu Upravnog odbora.
Upravni odbor radi i donosi odluke glasovanjem na sjednicama. Odluke donosi većinom od ukupna broja članova Upravnog odbora.
Predsjednik/ca Upravnog odbora saziva sjednice i rukovodi njihovim radom te predstavlja i zastupa nagradu roman@tportal.hr ukoliko ovim Statutom ili na njemu utemeljenom općem aktu nije drugačije određeno. Sjednicu Upravnog odbora predsjednik obavezno saziva na pisani zahtjev najmanje troje članova Upravnog odbora ili na zahtjev utemeljitelja, a ako predsjednik to ne učini u roku od 15 dana od dana kada je podnesen zahtjev, članovi Upravnog odbora koji su podnijeli zahtjev mogu sjednicu sami sazvati.
Dopredsjednik Upravnog odbora zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove trajnije spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik.
Upravni odbor može razriješiti dužnosti predsjednika i dopredsjednika u slučajevima kada oni nesavjesno ili loše obavljaju svoje zadaće. U istom slučaju utemeljitelj može razriješiti i ostale članove Upravnog odbora.

Članak 5.
Upravni odbor:
- donosi akte za provedbu ovog Statuta.
- u dogovoru s utemeljiteljem utvrđuje financijski plan i završni račun za svako pojedino izborno razdoblje u kojem se dodjeljuje roman@tportal.hr .
-u dogovoru s utemeljiteljem utvrđuje za svaku godinu program aktivnosti dodjele roman@tportal.hr, određuje članove stručnog žirija, utvrđuje postupak glasovanja, određuje terminski plan od nominiranja do dodjele roman@tportal.hr odobrava scenarij završne priredbe, te obavlja sve ostale poslove.
- u dogovoru s utemeljiteljem odlučuje o načinu i uvjetima obavljanja stručnih, tehničkih i ostalih poslova u pripremama za dodjelu roman@tportal.hr.
- u dogovoru s utemeljiteljem utvrđuje uvjete i način korištenja imena i simbola roman@tportal.hr
- u dogovoru s utemeljiteljem predlaže izmjene ovog Statuta.

Upravni odbor može ustrojiti savjetodavna ili stručna tijela koja mu pomažu u realizaciji nagrade.

Članak 6.
Upravni odbor obavljanje administrativnih i računovodstvenih poslova povjerava stručnim službama utemeljitelja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Ovaj se Statut može izmijeniti jedino odlukom Utemeljitelja.

Članak 13.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!

Napiši ovdje što ti misliš o ovoj temi