SVE PO MOM

Želite ranije u mirovinu? Ovo je pet ključnih koraka koje morate napraviti

17.05.2024 u 17:54

Bionic
Reading

Bez obzira na godine, dostizanje financijskog cilja za raniji odlazak u mirovinu zahtijeva značajne prilagodbe financija i životnih navika te spremnost na odricanje

Dostizanje financijske slobode prije starosne mirovine zahtijeva ozbiljan plan. Ako stvarno želite postići uvjete za ranije napuštanje karijere s punim radnim vremenom, ovo su glavni koraci koje morate poduzeti da biste krenuli u pravom smjeru.

Korak 1: Odredite koji su vam ciljevi

Prije nego što pronađete pravi odgovor na pitanje kako otići u prijevremenu mirovinu, morate znati kako želite živjeti u njoj. O tom planu ovisit će vam budžet.

Želite li potpuno prestati raditi ili planirate i dalje raditi honorarno ili s nepunim radnim vremenom? Imate li neke posebne planove, poput putovanja, hobija i drugih aktivnosti koje će zahtijevati dodatne troškove? Ako imate višak stambenog prostora, planirate li se preseliti u manji stan i na taj način uštedjeti? Planirate li ostati živjeti u istom mjestu?

To su neka od pitanja na koja trebate dati jasan odgovor da biste mogli napraviti realan plan.

Korak 2: Napravite okvirni proračun za mirovinu

Kada odredite prioritete i osmislite svoj novi životni stil, lakše ćete odrediti koliko će vam novca trebati svake godine za život. Drugi važni parametar je ciljana dob za odlazak u mirovinu, o čemu ovisi proračun.

Primjerice, ako se želite umiroviti s 55 godina, trebat ćete osigurati dovoljno novca za pokrivanje životnih troškova do 65 godina, kada stječete uvjete za starosnu mirovinu. Ako imate plaću od 1500 eura i želite u ranoj mirovini održati životni standard na istoj razini, trebate uštedjeti minimalno 18.000 eura za svaku godinu ranijeg umirovljenja.

FIRE pokret za ranije umirovljenje

U SAD-u se 90-ih godina razvio FIRE pokret (Financial Independent Retire Early) za ranije umirovljenje. Pripadnici ovoga pokreta nastoje maksimalno povećati svoje prihode dobro plaćenim poslovima i pametnim investiranjem ušteđenog novca kako bi stekli uvjete za što ranije umirovljenje.

Uvjete za ranu mirovinu stječu u trenutku u kojem izdvajanjem tri do četiri posto ušteđenog iznosa godišnje mogu pokriti svoje životne troškove. Više o principima FIRE pokreta pogledajte ovdje.

Dakle, ako očekujete da ćete živjeti od 18.000 eura godišnje, vaš bi cilj trebao biti dosegnuti najmanje 180.000 eura na svom prijelaznom računu do pune mirovine. No ako želite i nakon stjecanja starosne mirovine zadržati isti životni standard, morat ćete osigurati više od navedene svote, s obzirom na to da vam stečena starosna mirovina neće osigurati takav standard.

Korak 3: Procijenite svoju trenutnu financijsku situaciju

Planiranje prijevremenog umirovljenja je kao planiranje dugog putovanja. Nije dovoljno samo znati odredište. Morate znati odakle krećete i koliko daleko morate ići da tamo stignete.

Put do ranog umirovljenja počinje otplatom dugova i izbjegavanjem novih zaduženja. Drugi korak je izrada financijskog plana za mirovinu ovisno o ciljevima umirovljenja i načinu života.

Plan uključuje racionalizaciju životnih troškova i povećanje prihoda. Provjerite svoju mjesečnu potrošnju i pronađite troškove koje možete smanjiti ili eliminirati. Razmislite o promjeni životnih navika da biste ostvarili uštede. Primjerice, umjesto vožnje na posao autom koristite bicikl ili javni prijevoz, smanjite troškove restorana i brze hrane te se preorijentirajte na pripremu obroka, koristite mjere za uštedu energije i sl.

Po mogućnosti nađite dodatni posao kako biste povećali raspoložive prihode.

Korak 4: Izradite mirovinski plan

Kada stabilizirate svoje financije, možete krenuti s izgradnjom mirovinskog fonda iz kojeg ćete isplaćivati ranu mirovinu. Uz pomoć financijskog stručnjaka formirajte mirovinski plan koji će vam osigurati dostizanje ciljanog proračuna. Na raspolaganju su vam brojne mogućnosti ulaganja, počevši od dobrovoljne mirovinske štednje, preko ulaganja u vrijednosne papire, do ulaganja u nekretnine.

Ključno je steći naviku štednje i ulaganja svaki mjesec. Kada to učinite, vrijeme i složeni rast rade za vas.

Dugoročni mirovinski plan trebao bi vam osigurati prihode najmanje u visini plaće koju ste zarađivali prije umirovljenja. Kako biste postigli taj cilj, potrebno je uključiti dobrovoljnu mirovinsku štednju i dugoročni investicijski portfelj.

Savjete o izradi mirovinskog plana pogledajte ovdje.

Korak 5: Budite spremni na odricanja

I na kraju morate raskrstiti sami sa sobom. Ako stvarno želite ranije steći financijsku slobodu, morate biti spremni na odricanje. To je možda i najteži izazov, na kojem zapne većina ljudi.

Sanjaju o prijevremenoj mirovini, ali nisu voljni raditi težak posao niti se žrtvovati da bi došli do toga. Zapamtite, ništa vrijedno ne dolazi bez cijene. Uloženi kapital, vrijeme i žrtva cijena su koju plaćate za prijevremeni odlazak u mirovinu.