SPALADIUM ARENA

Sudac Vuković: Presude Trgovačkog suda o odbijanju tužbi banaka ne utječu na stečajni postupak

18.04.2023 u 17:57

Bionic
Reading

Stečajni sudac Velimir Vuković ocijenio je u utorak da jučerašnje presude Trgovačkog suda u Splitu kojima su odbačene dvije tužbe, austrijskih banaka i Dejana Kružića, neće utjecati na daljnji tijek stečajnog postupka vezanog uz Sportski grad TPN d.o.o. koji upravlja Spaladium arenom.

Vuković je za tužbu austrijskih banaka UniCredit Bank Austria i Erste Group Bank AG protiv Grada i tvrtke Sportski grad TPN, rekao da je sud "djelomično odbio tužbeni zahtjev i djelomično odbacio tužbu" ali i da takva presuda neće utjecati na stečajni postupak.

Tvrtku Sportski grad TPN d.o.o. osnovale su građevinske tvrtke Konstruktor Dalekovod i IGH koje su gradile kompleks Spaladium arenu, a kad su završile u stečaju, banke koji su ih kreditirale nastoje dug naplatiti od Grada Splita. Sudac Vuković stečajni je sudac tvrtke Sportski grad TPN.

Tužbenim zahtjevom banke su tvrdile da je Ugovor o javno-privatnom partnerstvu od 4. rujna 2007. sklopljen između tuženika (Grada Splita i tvrtke Sportski grad TPN) raskinut te da su prava i obveze iz ugovora o kreditu iz kojih se financirala izgradnja Spaladium arene preneseni na Grad Split, što je sud odbio. 

"Tako donesena nepravomoćna presuda nema utjecaja na daljnji tijek stečajnog postupka nad dužnikom Sportski grad TPN d.o.o. u stečaju, niti utjecaja na daljnji postupak prodaje imovine stečajnog dužnika u stečajnom postupku", istaknuo je Vuković.

Po njegovu tumačenju, u  slučaju da je sud prihvatio tužbeni zahtjev banaka kao tužitelja, bilo bi dovedeno u pitanje preneseno pravo građenja na kojemu je izgrađen sportski objekt u korist dužnika Sportski grad TPN  u stečaju, a to je pravo ustanovljeno nakon sklapanja Ugovora o javno-privatnom partnerstvu od 4. rujna. 2007. između tuženika Grada Splita i tvrtke Sportski grad TPN. Dovedeno bi bilo u pitanje i vlasništvo nad izgrađenom Spaladium arenom.

"Pojednostavljeno rečeno, ako se raskida Ugovor o javno-privatnom partnerstvu iz rujna 2007. sklopljen između tuženika - Grada Splita i tvrtke Sportski grad TPN, a sve obveze po ugovorima o kreditu iz kojih se je kreditirala izgradnja arene prelaze na Grad, tada Grad postaje i vlasnik izgrađenog objekta jer bi on u tom slučaju financirao njegovu izgradnju. Naravno, ne bi to išlo sve automatski na temelju presude, ali ako bi takva presuda postala pravomoćna, bila bi pravni temelj za provođenje daljnjih zemljišnoknjižnih postupaka u tom smjeru", rekao je Vuković.

Jučer je Trgovački sud presudom odbio tužbu sveučilišnog profesora Dejana Kružića o ništetnosti dodatka ugovora na osnovni Ugovor o javno-privatnom partnerstvu iz 2007. Anekse je u ožujku 2008. i ožujku 2009. potpisao tadašnji gradonačelnik Ivan Kuret (HDZ).

Jučer donesena nepravomoćna presuda po tužbi Dejana Kružića također nema utjecaja na daljnji tijek stečajnog postupka nad Sportskim gradom u stečaju, rekao je Vuković. Sud je utvrdio da se tim dodacima ne mijenjaju prava i obveze stranaka iz osnovnog Ugovora i odbio je tužbeni zahtjev tužitelja Kružića uz obrazloženje da se u tom slučaju  ne bi radilo o zakonskim razlozima za utvrđenje ništetnima sklopljenih dodataka 1. i 2. osnovnom Ugovoru o javno-privatnom partnerstvu na koje se poziva tužitelj.

Presudom je zaključeno da prema tadašnjim zakonskim propisima za potpisivanje aneksa Kuretu nije trebalo odobrenje predstavničkog tijela, splitskoga Gradskog vijeća.