konferencija u zagrebu

Općine, gradovi i županije žele decentralizaciju koncesija

23.10.2020 u 13:01

Bionic
Reading

Općine, gradovi i županije žele decentralizaciju modela izdavanja koncesija, rečeno je u petak na konferenciji "Lokalni resursi i koncesije" koju je organizirao časopis Komunal.

"Zastupamo decentralizaciju poslova u kojoj ćemo bolje koristiti sve resurse te politiku međusektorske suradnje kako bismo došli do pravih rezultata i koristili sve fondove koji su nam na raspolaganju", rekao je predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk.

Smatra da bi trebalo decentralizirati model izdavanja koncesija.

Predsjednik Udruge gradova Željko Turk dijeli to mišljenje i dodaje da u izdavanju koncesija jedinicama lokalne samouprave treba pripasti značajnija uloga.

"Općine, gradovi i županije moraju dobiti veću i dominantniju ulogu, jer zapravo smo mi ti koji dijelimo život s našim građanima. Bude li središnja za to imala više sluha, to će za ukupnu državu biti bolje", rekao je Turk.   

U Hrvatskoj prevladava centralizirani model u kojem državi pripada najveći dio koncesijskih naknada.

Prema podacima za 2018. godinu, izravni prihodi državnog proračuna od naknada za koncesije iznosili su 664,1 milijuna kuna, a jedinica lokalne i regionalne samouprave 111,4 milijuna kuna.

Govoreći o upravljanju koncesijama, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je kako je to ministarstvo najviše nadležno za pomorske koncesije te da je bitno što prije donijeti zakon o pomorskom dobru i morskim lukama.

Zakon je, naveo je Butković, spreman, te da će ubrzo ići u javno savjetovanje, a cilj mu je što više toga decentralizirati, ali i uz što veću odgovornost. 

Zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak također je ukazala na općenitu važnost lokalnih jedinica, a posebno u provedbi europskih projekata.

"Imamo niz takvih primjera. Imamo oko 6.000 projekata koji su u visokoj fazi pripremljenosti za realizaciju, odnosno nominaciju na nekih od fondova", rekla je Glavak.