DUGO OČEKIVANA POVIŠICA

Gotovo svatko u Hrvatskoj može biti sudac porotnik. Evo koliko je plaćen taj posao

05.12.2023 u 06:16

Bionic
Reading

Ministarstvo pravosuđa konačno je odlučilo ispraviti nepravdu prema jednoj kategoriji pravosudnih djelatnika. Riječ je o sucima porotnicima koji godinama za svoj rad dobivaju mizerne naknade

Suci porotnici su 'obični' građani koji sudjeluju na suđenju u pojedinim postupcima i ne obavljaju sudačku funkciju kao redovito zanimanje, već kao članovi vijeća ravnopravno sa sucem odlučuju o pitanjima o kojima u kaznenom postupku treba donijeti odluku.

Kandidati za suce porotnike biraju se javnim natječajem na mandat od četiri godine. U sudskim postupcima oni predstavljaju građane i kao takvi ne trebaju posjedovati pravničko znanje i vještine.

Za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin koji nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću i protiv kojega se ne vodi kazneni postupak. U slučajevima sudaca porotnika za mladež, kao dodatni uvjet, traži se iskustvo u radu s djecom.

Naknada se nije mijenjala od 2014.

Za svoj rad suci porotnici imaju pravo na zajamčenu nagradu i naknadu nastalih troškova (troškovi prijevoza, dnevnice).

Zajamčena naknada sudaca porotnika nije se mijenjala od 2014. godine i trenutno je manja od one koju neki student zaradi na svom poslu. Naime satnica za rad suca porotnika na Općinskom sudu iznosi neto 1,85 eura (2,65 eura bruto), a na Županijskom sudu plaća se 2,32 eura (3,32 eura bruto).

Zbog niskih naknada suci porotnici pridružili su se ljetošnjem štrajku pravosudnih djelatnika, ali jedini se nisu izborili za povišicu.

Ovih dana Ministarstvo pravosuđa konačno je odlučilo ispraviti nepravdu prema ovoj kategoriji pravosudnih djelatnika. Prema prijedlogu izmjena Pravilnika o naknadama i nagradi sudaca porotnika, upućenom u javnu raspravu, iznosi nagrada povećavaju se porotnicima na općinskim sudovima s 2,65 na 6,65 eura (151 posto) i porotnicima na županijskim sudovima s 3,32 eura na osam eura (141 posto) bruto po satu rasprave.

Imenovanje sudaca porotnika

Suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba, po pribavljenim prijedlozima općinskog, odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore.

Prije imenovanja sudaca porotnika mora se pribaviti mišljenje predsjednika odgovarajućeg suda o predloženim kandidatima.

U kojim postupcima sudjeluju suci porotnici?

Suci porotnici odlučuju o krivnji ili nevinosti optuženih za teška kaznena djela, a njihov glas vrijedi isto kao i onaj suca profesionalca.

Sudjelovanje sudaca porotnika na suđenjima ovisi o vrsti kaznenog djela i sudu koji je nadležan u pojedinom predmetu.

Propisi omogućuju sudjelovanje sudaca porotnika u postupku kad to nije suprotno kriteriju ekonomičnosti (postupci manje vrijednosti koje rješava sudac pojedinac), ako za rješavanje pojedinog predmeta nije potrebna visoka razina pravničkog obrazovanja (postupci pred Vrhovnim sudom) ili ako za pojedine predmete nije potrebna visoka razina stručnosti i znanja te dugogodišnje iskustvo.

Tportal je i na WhatsAppu

Želite li dobivati najvažnije vijesti dana na WhatsApp: Zapratite tportalov kanal OVDJE i kliknite 'Prati' 

Općinski sudovi u pravilu sude u vijećima koja čine sudac profesionalac i dva suca porotnika. Iznimka su situacije u kojima kazneni postupak vodi sudac pojedinac, a riječ je o predmetima za koje je predviđena kazna zatvora do pet godina ili novčana kazna.

Županijski sudovi sude u malim vijećima (sudac profesionalac i dva suca porotnika) kad odlučuju u prvostupanjskim postupcima, osim ako je za kazneno djelo u tom slučaju propisana kazna dugotrajnog zatvora. Tada sud provodi postupak u vijeću od dva suca profesionalca i tri suca porotnika.