saborska rasprava

Nekić o racionalizaciji državne uprave: Ni jedan zaposlenik, osim predstojnika, neće imati manju plaću nego sada

18.06.2019 u 10:51

Bionic
Reading

Državni tajnik u Ministarstvu uprave Darko Nekić najavio je u utorak, u saborskoj raspravi o konačnom prijedlogu zakona o sustavu državne uprave, da nakon njegova usvajanja ni jedan zaposlenik ureda državne uprave, kad prijeđe u županiju, osim predstojnika, neće imati manju plaću nego sada

Ni u jednoj županiji plaće nisu iste, ali ni jedan zaposlenik ureda državne uprave, osim predstojnika, neće imati manju plaću nego sada, odgovorio je Nekić nezavisnom zastupniku Tomislavu Žagaru.

Istaknuo je i kako u uredima državne uprave sada radi 2508 osoba, precizna analiza pokazala je da njih 690 ima uvjete da podnese zahtjev za mirovinu, odnosno otpremninu.

Predloženim zakononom državnu se upravu želi racionalizirati, depolitizirati, profesionalizirati i decentralizirati, zbog čega se planira ukinuti 20 tijela državne uprave odnosno smanjiti broja tijela državne uprave s 52 na 32, njihovi poslovi prijeći će na županije.

Upravnim organizacijama unutar ministarstava, umjesto dosadašnjih pomoćnika ministara, upravljat će ravnatelji uprava kao rukovodeći državni službenici. Na taj će se način smanjiti broj državnih dužnosnika za 96, što uz profesionalizaciju državne uprave predstavlja i uštedu novca u državnom proračunu. Time se provodi i depolitizacija državne uprave jer će se osobe na navedena radna mjesta imenovati na temelju javnog natječaja, poručuje Ministarstvo uprave.

Koliko je trenutno državnih tajnika u ministarstvima, pitala je Anka Mrak Taritaš (Glas), no nije dobila izravan odgovor na svoje pitanje.

Broj dužnosnika na koje se zakon odnosi je 177, po novome ćemo imati 81 dužnosnika, odgovorio je Nekić.

Krpanje fasade

Dobro je da se ukidaju uredi državne uprave, kaže zastupnica i naglašava kako je ključno pitanje tko radi koji posao, gdje građani mogu dobiti ono što uistinu trebaju, što je s decentralizacijom sredstava. "Krpamo fasadu, a suštinski u to nismo ušli", zaljučila je Mrak Taritaš.

HDZ-ov Josip Borić hvali zakon, ističe da je aktualna Vlada već puno napravila. Ukidanjem 54 agencije i zavoda, uz smanje broja dužnosničkih mjesta jasno pokazujemo da nam je važno kako izgleda država, kaže zastupnik ističući da je važno što se uredi državne uprave "spuštaju" prema županijama, jer oni obavljaju oko 200 poslova životno važnih za građane.

Ovo je mali korak ka decentarlizaciji, ali nedovoljan, ocijenio je IDS-ov Tulio Demetlika. Poslovi ureda državne uprave ne prenose se na županije, nego im se samo povjeravaju, a nema ni garancija da će županije imati osigurana sredstva za obavljanje povjerenih im poslova i plaćanje djelatnika, kaže zastupnik.