NOVA PRAVILA IGRE

Deset ključnih promjena za prodaju cigareta u Hrvatskoj

20.05.2016 u 13:15

Bionic
Reading

Direktiva o duhanskim proizvodima, koja predviđa veća upozorenja o opasnostima pušenja na kutijama cigareta, stupila je danas na snagu, ali većina zemalja članica, među njima i Hrvatska, još je nije unijela u svoja nacionalna zakonodavstva. Donosimo 10 pravila kojih će se Hrvatska morati pridržavati

Danas je istekao dvogodišnji rok koji zemlje članice imaju za unošenje direktive u svoja nacionalna zakonodavstva. Samo su četiri zemlje počele u cijelosti primjenjivati direktivu, u još četiri se primjenjuje djelomično, a u ostalim zemljama postupak preuzimanja je tijeku. Dio tih zemalja je obavijestio Komisiju da kasni s uvođenjem direktive jer žele donijeti još stroži zakon od onoga što direktiva propisuje.

Direktiva je zakonodavni akt Europske unije, koji se ne primjenjuje izravno u zemljama članicama. Direktivom se definira cilj koji se želi postići, a zemljama članicama se prepušta da same odluče kakvim će zakonom taj cilj ispuniti.

Povjerenik za zdravstvo Vytenis Andriukaitis izjavio je da je i od Hrvatske dobio obavjest da će donijeti oštriji zakon od direktive.
Grafička zdravstvena upozorenja s fotografijama, tekstom i informacijama o prestanku pušenja prekrivat će 65 posto prednjeg i stražnjeg dijela pakiranja cigareta i duhana za motanje.

1. Tako su od danas obvezni veće fotografije na kutijama cigareta sa zdravstvenim upozorenjima
.

Grafička zdravstvena upozorenja s fotografijama, tekstom i informacijama o prestanku pušenja prekrivat će 65 posto prednjeg i stražnjeg dijela pakiranja cigareta i duhana za motanje.

2. Zabrana cigareta i duhana za motanje sa svojstvenim aromama
Cigarete i duhan za motanje više ne smiju imati svojstvene arome poput mentola, vanilije ili bombona kojima se prikriva okus i miris duhana . Za proizvode s više od 3 % tržišnog udjela (npr. mentol) zabrana će se primjenjivati od 2020.

3. Zamjena oznaka o katranu, nikotinu i ugljikovu monoksidu

Oznake o katranu, nikotinu i ugljikovu monoksidu na pakiranjima cigareta i duhana za motanje zamijenit će se informativnom obaviješću kojom se potrošače informira da 'Duhanski dim sadržava preko 70 tvari koje dokazano uzrokuju rak'. Istraživanja su pokazala da je oznaka o katranu, nikotinu i ugljikovu monoksidu zavaravajuća za potrošače jer ih drži u uvjerenju da su neki proizvodi manje rizični za zdravlje od drugih. Nova informativna obavijest točnije će odražavati stvarne posljedice pušenja na zdravlje.

4. Zabrana promotivnih ili zavaravajućih pakiranja

Pakiranja cigareta moraju biti kockastog oblika kako bi se osigurala vidljivost kombiniranih zdravstvenih upozorenja. Tanka i druga nepravilno oblikovana pakiranja više neće biti dopuštena. Bit će zabranjena i pakiranja koja sadržavaju manje od 20 cigareta. Stoga će pakiranja od po 10 cigareta, koja su posebno primamljiva mlađim dobnim skupinama s ograničenom kupovnom moći, nestati s tržišta . Nisu dopuštene promotivne i/ili zavaravajuće značajke ili elementi na duhanskim pakiranjima. Navođenje pozitivnih učinaka na životni stil, okusa ili arome, posebnih ponuda te tvrdnji da je određeni proizvod manje štetan od drugoga ili da ima bolju biorazgradljivost ili druge okolišne prednosti više neće biti moguće.

5. Obvezno elektroničko izvješćivanje o sastojcima

Radi prikupljanja više informacija o sastojcima sadržanima u duhanskim proizvodima i njihovim učincima na zdravlje i ovisnost, proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda odsad moraju izvješćivati o sastojcima u svim proizvodima koje stave na tržište EU-a s pomoću standardiziranog elektroničkog formata. Na neke često upotrebljavane tvari za koje postoje prve naznake da pridonose toksičnosti i ovisnosti ili dovode do svojstvenih aroma u cigaretama i duhanu za motanje primjenjivat će se detaljniji zahtjevi u pogledu izvješćivanja.

6. Zahtjevi u pogledu sigurnosti i kvalitete za e-cigarete

Direktivom o duhanskim proizvodima e-cigarete se ne zabranjuju.  E-cigarete trebale bi biti takve da djeca njima ne mogu rukovati i ne smije ih se moći neovlašteno mijenjati te imati mehanizam kojim se omogućuje ponovno punjenje bez curenja radi zaštite potrošača. Sastojci e-cigarete moraju biti visoke čistoće, a e-cigarete trebale bi oslobađati jednaku količinu nikotina pri udisajima jednake jačine i trajanja.

7. Pravila o pakiranju i označivanju za e-cigarete

Zdravstvena upozorenja za e-cigarete, kojima se potrošače informira da e-cigarete sadržavaju nikotin i da ih nepušači ne bi trebali upotrebljavati, postala su obvezna.
Pakiranja moraju sadržavati i popis svih sastojaka sadržanih u proizvodu, informacije o sadržaju nikotina te letak s uputama za uporabu i informacijama o negativnim učincima, rizičnim skupinama, ovisnosti i toksičnosti.Promotivni elementi na pakiranjima e-cigareta nisu dopušteni, a prekogranično oglašavanje i promidžba e-cigareta zabranjeni su.

8. Praćenje napretka i izvješćivanje u pogledu e-cigareta

Budući da su e-cigarete razmjerno nov proizvod o kojem istraživanja tek počinju davati rezultate, navedenom se direktivom utvrđuju zahtjevi u pogledu praćenja i izvješćivanja za proizvođače i uvoznike, države članice i Komisiju:
•proizvođači e-cigareta moraju obavješćivati države članice o svim proizvodima koje stavljaju na tržište te im podnositi godišnja izvješća o obujmu prodaje, preferencijama potrošača i trendovima
•tijela država članica pratit će tržište u potrazi za dokazima da e-cigarete dovode do ovisnosti o nikotinu ili do potrošnje duhana, posebno među mladima i nepušačima
•Komisija će, osim toga, Europskom parlamentu i Vijeću predstaviti napredak povezan s e-cigaretama u izvješću o provedbi koje treba podnijeti nakon petogodišnjeg razdoblja.

9. Mogućnost zabrane prekogranične prodaje na daljinu

Države članice EU-a mogu zabraniti prekograničnu prodaju na daljinu duhanskih proizvoda, koja potrošačima (uključujući i vrlo mlade ljude) omogućuje pristup proizvodima koji nisu u skladu s navedenom direktivom. Ako država članica EU-a odluči iskoristiti tu mogućnost, odgovarajuća maloprodajna mjesta ne smiju dostavljati svoje proizvode potrošačima koji se nalaze u toj državi članici. Čak i ako država članica ne zabrani takvu prodaju, maloprodajna mjesta moraju se prijaviti nadležnim tijelima, i to u zemlji u kojoj se nalaze i u zemlji u kojoj namjeravaju prodavati svoje proizvode.

10. Mjere borbe protiv nezakonite trgovine

Među novim mjerama namijenjenima borbi protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima je i sustav praćenja i sljedivosti nezakonitih proizvoda na razini EU-a za potrebe zakonitog nabavnog lanca te sigurnosna značajka koja se sastoji od vidljivih i nevidljivih elemenata (npr. hologrami) koja bi tijelima za provedbu zakona, nacionalnim tijelima i potrošačima trebala pomoći da identificiraju nezakonite proizvode.

Te će se mjere uvesti 2019. u pogledu cigareta i duhana za motanje te 2024. u pogledu duhanskih proizvoda koji nisu cigarete i duhan za motanje.