CROATIA AIRLINES KUPUJE ZRAKOPLOVE

Vlada prodaje Dalmacijavino

  • Autor: tportal.hr/hina
  • Zadnja izmjena 06.10.2011 20:11
  • Objavljeno 06.10.2011 u 19:55
dalmacijavino_performans isus

dalmacijavino_performans isus

Izvor: Cropix / Autor: Jadran Babic / CROPIX

Društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. na današnjoj je sjednici Vlade RH dana suglasnost za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., u iznosu od 50.000.000,00 kuna, za financiranje likvidnosti i modernizacije putničkih vagona, priopćeno je iz Vladinog Ureda za odnose s javnošću, kao i da je Vlada na današnjoj sjednici donijela Odluku o prodaji dionica društva Dalmacijavino d.d.Split, pod posebnim uvjetima-drugi krug prikupljanja obvezujućih dionica

Društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. na današnjoj je sjednici Vlade RH dana suglasnost za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., u iznosu od 50.000.000,00 kuna, za financiranje likvidnosti i modernizacije putničkih vagona, priopćeno je iz Vladinog Ureda za odnose s javnošću, a također je dana suglasnost društvu HŽ Hrvatske željeznice holding d.o.o. za davanje jamstva za navedeno kreditno zaduženje društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Vlada RH je dala državno jamstvo u korist KFW IPEX Bank za kreditno zaduženje društva Croatia Airlines d.d. , u iznosu od 57.666.437,00 američkih dolara (USD), za financiranje predujma za kupnju četiri A319-100 zrakoplova.

Izmijenjena je Odluka o dodjeli koncesije društvu Kustura d.o.o. iz Zagreba, za zahvaćanje pitke vode radi prodaje (stolne vode) na tržištu. Izmjenom se povećava pravo zahvaćanja pitke vode s dosadašnjih 6.000 metara kubičnih (m3) godišnje na ukupnu količinu do najviše 10.000 metara kubičnih (m3) godišnje uz nepromijenjen kapacitet crpljenja od 1,8 litara u sekundi (l/s), jer je studijom utjecaja zahvata na okoliš dokazano da je povećanje kapaciteta pitke vode na postojećoj punionici do 50.000 metara kubičnih (m3) godišnje prihvatljivo za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.

Također se mijenja i službeni naziv bunara B-1 te je sada naziv Goda-bušotina GODA-1, a formirana je i nova čestica Ličko Lešće na kojoj se nalazi navedeni izvor, koja je u vlasništvu društva Kustura d.o.o. Isto tako, korisnik koncesije je za povećanu količinu zahvaćanja pitke vode od 4.000 metara kubičnih (m3) dužan platiti jednokratnu naknadu za koncesiju u iznosu od 80.000,00 kuna, navodi se u priopćenju.

Odluka o prodaji dionica društva Dalmacijavino Split

Vlada RH na današnjoj je sjednici donijela Odluku o prodaji dionica društva Dalmacijavino d.d.Split, pod posebnim uvjetima-drugi krug prikupljanja obvezujućih dionica, izvijestio je Vladih Ured za odnose s javnošću.

Zadužuje se Agencija za upravljanje državnom imovinom da investitorima koji su dostavili pismo namjere za kupnju dionica uputi poziv za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju 620.618 dionica Društva, pojedinačne nominalne vrijednosti 200,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 124.123.600,00 kuna, što čini 79,82 posto temeljnog kapitala Društva, pod posebnim uvjetima.

Također je donesena Odluka o prodaji dionica društva Imota d.d. Donji Proložac, pod posebnim uvjetima-drugi krug prikupljanja obvezujućih ponuda. Zadužuje se Agencija za upravljanje državnom imovinom da investitorima koji su dostavili pismo namjere za kupnju dionica uputi poziv za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju 93.772 dionica Društva, pojedinačne nominalne vrijednosti 200,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 18.754.400,00 kuna, što čini 98,79 posto temeljnog kapitala Društva, pod posebnim uvjetima.

Početna cijena za kupnju dionica obaju Društva iznosi 1,00 kunu, uz ispunjenje uvjeta kao što su preuzimanje obveze zadržavanja zatečenog broja radnika u roku od 1 godine od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica i/ili provođenje programa zbrinjavanja eventualnog viška radnika sukladno Kolektivnom ugovoru i/ili ponuda otvaranja novih radnih mjesta ukoliko je to predviđeno Poslovnim planom. Zatim dostava bankarske garancije kao sredstva osiguranja, ponuda popusta za podmirenje svih dospjelih obveza Društva prema državnim vjerovnicima-korisnicima državnog proračuna, dostava Programa restrukturiranja Društva u trajanju od najviše 5 godina od dana sklapanja ugovora i drugo.

Vlada RH donijela je i Odluku o prodaji poslovnih udjela društva IPK Tvornica ulja Čepin d.o.o. iz Čepina, pod posebnim uvjetima-drugi krug prikupljanja obvezujućih ponuda. Zadužuje se Agencija za upravljanje državnom imovinom da potencijalnim investitorima koji su dostavili pismo namjere za kupnju poslovnih udjela Društva uputi poziv za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju 1.282.882 poslovnih udjela Društva, pojedinačne nominalne vrijednosti 200,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 256.576.400,00 kuna, što čini 81,48 posto temeljnog kapitala Društva.

Navedeni poslovni udjeli nalaze se u vlasništvu Republike Hrvatske, a početna cijena iznosi 1,00 kunu, uz uvjet zadržavanja osnovne djelatnosti i sjedišta Društva, preuzimanje obveze zadržavanja zatečenog broja radnika u roku od 3 godine od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela i/ili provođenje programa zbrinjavanja eventualnog viška radnika sukladno Kolektivnom ugovoru i/ili ponuda otvaranja novih radnih mjesta ukoliko je to predviđeno Poslovnim planom, zatim preuzimanje u potpunosti postojećeg Kolektivnog ugovora do eventualnog potpisivanja novog, dostavljanje Programa ulaganja u Društvo u visini od minimalno 40.000.000,00 kuna u razdoblju narednih 5 godina od dana sklapanja ugovora, dostavljanje Poslovnog plana Društva za narednih 5 godina, ponuda popusta za podmirenje svih dospjelih obveza Društva prema državnim vjerovnicima-korisnicima državnog proračuna i drugo.

Na Vladinoj je sjednici također donesena Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima. Daje se pravo privređivanja igara na sreću u trajanju od 15 godina sljedećim trgovačkim društvima: BLUE SKY d.o.o., Split, DIONIZ M d.o.o., Koprivnica, GLOBUS EXLUSIVE d.o.o., Rijeka, POMPEII UNUS d.o.o., Umag, STANLEY d.o.o., Zagreb i SUPER SPORT d.o.o., Zagreb.

Dana je i suglasnost Općini Pitomača za zaduženje kod Slatinske banke d.d., u iznosu od 10.000.000,00 kuna iz HBOR-ova Programa kreditiranja komunalne infrastrukture. Sredstva će se koristiti za financiranje radova na izgradnji Srednje škole Pitomača sukladno Odluci općinskog vijeća o zaduženju Općine Pitomača.

Donesena je Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Športsko-rekreacijskog centra „Rastoke“ (složene građevine) u naselju Slunj, Grada Slunja, s rekonstrukcijom postojeće zaštitne građevine „francuskog magazina“, u k.o. Slunj.

Interes Republike Hrvatske i postizanje veće koristi od one koja se sada postiže, je prvenstveno u novoj zaposlenosti 20 plus 20 radnika stalno kao i sezonskih radnika, valorizacija Rastoka dolaskom posjetitelja kao i povećanje prihoda Grada Slunja, ruralni razvoj i zadržavanje stanovništva te mogućnost razvoja seoskog turizma i plasmana proizvoda sela, navodi se u priopćenju.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

Vlada RH na današnjoj je sjednici donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova, izvijestio je Vladin Ured za odnose s javnošću, kao i da je Vlada s današnje sjednice Saboru uputila zakonski prijedlog o rokovima ispunjenja novčanih obveza te prijedlog odluke o privremenom financiranju u prvom tromjesečju 2012. s predloženim ukupnim rashodima od 27,3 milijarde kuna, a prihodi se očekuju na razini od 25,17 milijardi kuna

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova podijeljena je u dvije osnovne cjeline: u prvom dijelu Uredbe propisan je ustroj i djelokrug ustrojstvenih jedinica Ministarstva u sjedištu, dok se u drugom dijelu Uredbe utvrđuje opis poslova ustrojstvenih jedinica-policijskih uprava i policijskih postaja.

Također, ovom Uredbom propisuju se nazivi ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug, način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova, način planiranja poslova, radno vrijeme te druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva.

Donesena je i Uredba o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih poslova. Temeljem kriterija utvrđenih u članku 10. stavak 2. Zakona o policiji, a uz uvažavanje posebnih propisa koji utvrđuju područno ustrojstvo Republike Hrvatske, za obavljanje određenih policijskih i drugih poslova osnivaju se policijske uprave, razvrstane u četiri kategorije, te policijske postaje u policijskim upravama, razvrstane u tri kategorije.

Uredbom je u Republici Hrvatskoj ustrojeno dvadeset policijskih uprava.

Vlada je također donijela Uredbu o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju, kojom se policijskim službenicima raspoređenim na radno mjesto s otežanim uvjetima rada staž osiguranja računa u povećanom trajanju tako da se svakih 12 mjeseci stvarno provedenih u obavljanju policijskih poslova računa od 14 do 18 mjeseci staža osiguranja. Pod otežanim uvjetima rada smatra se osobito povećana opasnost za život i zdravlje, kao i spremnost policijskih službenika za obavljanje policijskih poslova u posebnim radnim uvjetima.

Također je donesena Uredba o utvrđivanju radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova koja se popunjavaju bez objave natječaja. To su radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova u ustrojstvenim jedinicama Odjel posebnih kriminalističkih poslova i Odjel za zaštitu svjedoka. Radi prirode i specifičnosti poslova koje obavljaju policijski službenici na radnim mjestima u navedenim jedinicama, identitet službenika koji će biti primljeni na radna mjesta u tim ustrojstvenim jedinicama ne može biti poznat javnosti te stoga nije moguće niti provesti zakonom utvrđen postupak javnog natječaja, navodi se u priopćenju.

Vlada RH na današnjoj je sjednici dopunila Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, priopćeno je iz Vladinog Ureda za odnose s javnošću.

Naime, sukladno članku 7. Zakona o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata, za provođenje i izvršavanje obveza iz tog Zakona osnovan je Ured za pronalaženje, obilježavanje i održavanje grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata.

Temeljem činjenice da se radno mjesto ravnatelja Ureda ne može odgovarajuće podvesti pod nijedno radno mjesto utvrđeno navedenom Uredbom, dopunom se kao posebni naziv radnog mjesta utvrđuje radno mjesto ravnatelja Ureda za pronalaženje, obilježavanje i održavanje grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata.

Na sjednici je donesena i Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Podaca, predio Kapeć u Općini Gradac te je izmijenjena Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pučišća, na način da se mijenja obuhvat čestica koje čine pomorsko dobro.

Vlada je donijela Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra luke posebne namjene-industrijske luke Urinj, na dijelu k.o. Kostrena Barbara, Općina Kostrena. Područje koje se daje u koncesiju ukupne je površine 107.127 metara kvadratna, a daje se na razdoblje od 5 godina.

Izmijenjena je Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio brodoremontno brodogradilište Vranjic. U cilju izrade kvalitetnih ponuda izmjenom se produžuje rok od 30 dana (od dana objave Obavijesti u Narodnim novinama) na rok do 9. siječnja 2012. godine.

Također izmijenjena je Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-industrijske luke Sv. Petar iz Pule, jer je ovlaštenik koncesije društvo Istracement International d.d. iz Pule promijenilo naziv u Calucem d.o.o., te se izmjenom mijenja naziv ovlaštenika koncesije, navodi Vladin Ured za odnose s javnošću.

Vlada RH na današnjoj je sjednici dopunila Odluku o osnivanju Povjerenstva za izbor kandidata Republike Hrvatske za suca pri Europskom sudu za ljudska prava, priopćio je Vladin Ured za odnose s javnošću. Vlada RH na današnjoj je sjednici donijela Odluku o osnivanju Međuresorne radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica te razmatranje eventualne potrebe izmjene Zaključaka Vlade RH, od 23. prosinca 2004. godine, u vezi s utvrđivanjem uvjeta za sklapanje ugovora s vjerskim zajednicama o pitanjima od zajedničkog interesa, priopćeno je iz Vladinog Ureda za odnose s javnošću.

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!

Napiši ovdje što ti misliš o ovoj temi