program potpore

Vlada daje milijun eura mladim poljoprivrednicima, evo tko može dobiti novac

10.04.2024 u 13:19

Bionic
Reading

Vlada je na sjednici u srijedu donijela Program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024. godinu, za što je osigurano milijun eura te dvije nove uredbe vezane uz naknade po osnovi otuđenja i eksploatacije mineralnih sirovina.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković kazala je da je cilj programa pomoći mladim poljoprivrednicima, odnosno onima ispod 40 godina starosti i koji žive u jedinicama lokalne samouprave koje su donijele programe potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji, da im se omogući dodatnu potporu za kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju objekata za stanovanje. Tom potporom, kako je navela, želi se doprinijeti njihovoj odluci da se nastave baviti poljoprivredom, ostanu u ruralnom području, proizvode hranu te pružaju usluge u takvim područjima.

Iznos od milijun eura za provedbu ovog Programa u 2024. osiguran je u državnom proračunu, rekla je Vučković. Također je navela kako su korisnici potpore one jedinice lokalne samouprave koje su u svojim proračunima za 2024. osigurale financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu i donijeli programe potpore za unaprjeđenje uvjeta stanovanja takvih obitelji.

Krajnji primatelji, kako je kazala, će biti mladi poljoprivrednici koji su zadovoljili propisane uvjete, koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana prije podnošenja zahtijeva te imaju manje od 40 godina. Iznos potpore za mlade poljoprivrednike koji zadovolje uvjete iznosi 100 posto potpore koju je krajnjem primatelju dodijelila JLS u skladu s uvjetima iz svog programa za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu, navodi se u obrazloženju odluke Vlade.

Vlada je u srijedu donijela i dvije nove uredbe kojima se uređuje plaćanje po osnovi otuđenja mineralne sirovine te plaćanje naknada za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina, sukladno izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu.

Po riječima ministra gospodarstva i održivog razvoja Damira Habijana, putem Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina tog ministarstva utvrđeno je da se u protekle dvije godine bitno izmijenila tržišna vrijednost mineralnih sirovina te je ona sada uvećana u odnosu na važeću uredbu.

Kako dodaje, Uredbom se utvrđuje i jedinstvena tržištna vrijednost mineralnih sirovina na području Republike Hrvatske te se uvodi koeficijent otuđenja mineralne sirovine prilikom izračuna naknade štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine, a na taj će se način smanjiti nelegalna eksploatacija, budući da je tako izračunata naknada štete biti nekoliko puta veća u odnosu na trenutno važeću uredbu.

Uredbom kojom se utvrđuje plaćanje naknada za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina, pak, ukida se stupnjevito plaćanje fiksnog dijela naknade ovisno o veličini eksploatacijskog polja, te se povećava i uvodi jedinstven iznos od minimalno 200 eura, a koji je u cijelosti prihod jedinice lokalne samoupravine na čijem poručju je utvrđeno je eksploatacijsko polje mineralnih sirovina.

Također, povećava se minimalni varijabilni dio novčane naknade za otkopanu pridobivenu količinu mineralne sirovine s dosadašnjih 5 na 7,5 posto od tržišne vrijednosti mineralne sirovine. Nadalje, ističe Habijan, predlaže se podjela varijabilnog dijela naknade na način da jedinice lokalne samouprave dobiju 40 posto varijabilnog dijela naknade umjesto dosadašnjih 30 posto, dok bi se u državni proračun uplaćivalo 40 posto varijabilnog dijela naknade umjesto dosadašnjih 50 posto.

Uredbom se uvodi i plaćanje namjenskog dijela novčane naknade za sanaciju štete nastalih rudarskim djelatnostima lokalnoj zajednici, a koji će iznositi 2,5 posto od tržišne vrijednosti mineralne sirovine i u cijelosti će biti prihod jedinice lokalne samouprave.

Također, Vlada je usvojila izmjene programa "Subvencija kamatne stope iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Kako je naveo ministar Habijan, program Europski strukturni i investicijski fondovi - Pojedinačna jamstva, istekao je 31. prosinca 2023. godine, a sredstva u fondu subvencija za subvencioniranje kamata po investicijskim kreditima banaka nisu u cijelosti utrošena. Stoga se predlaže subvencioniranje kamate po investicijskim kreditima banaka odobrenim u okviru postojećeg jamstvenog programa Plus za projekte zelene i digitalne tranzicije malih i srednjih poduzeća, te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti.