OPOREZIVANJE DOHOTKA

Provjerili smo koji su gradovi rasteretili građane, a koji su nabili još veći porez

04.01.2024 u 08:41

Bionic
Reading

Gradovi i općine donijeli su u zadnji čas odluke o stopama poreza na dohodak u skladu sa zakonskim izmjenama. Provjerili smo koje su lokalne vlasti povećale porezni pritisak, a koje su se odlučile na ozbiljnije porezno rasterećenje svojih građana

S prvim danom nove godine stupile su na snagu izmjene poreznih propisa koje će većini zaposlenih donijeti rast plaća. Podsjetimo, porezni paket Vlade donio je ukidanje prireza, podizanje osobnog odbitka i subvencioniranje dijela troška mirovinskog doprinosa za građane s nižim plaćama.

Osim toga, Vlada je prepustila gradskim i općinskim vlastima da same određuju visinu poreza na dohodak unutar utvrđenog raspona od 15 do 23,6 posto za nižu poreznu stopu, odnosno od 25 do 35,4 posto za višu.

Većina gradova i općina na samom kraju godine donijela je odluke o poreznim stopama. Prve analize pokazuju da je većina lokalnih jedinca smanjila porezno opterećenje dohotka, uzimajući u obzir ukidanje prireza.

'Već sada vidimo da je znatan dio njih smanjio nižu stopu poreza na dohodak, čak 46 posto njih ima nižu stopu u odnosu na prethodnu godinu, dok 47 posto njih ima nižu ovu veću stopu u odnosu na prethodnu godinu. Ima i onih koje nisu mijenjale ništa, no manji dio povećao je porezni pritisak u svojim jedinicama', komentirao je ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša nove porezne stope u razgovoru za Dnevnik HTV-a.

Među 20 najvećih gradova dva su povećala porezno opterećenje, četiri su zadržala istu razinu, a njih 14 smanjilo je porezni pritisak.

Sisak najviše povećao opterećenje

Najviše porezne stope uveo je Grad Zagreb, ali uzimajući u obzir ukidanje prireza od 18 posto, porezno opterećenje u metropoli nije se promijenilo.

Nepromijenjeni porezni pritisak imaju i Vukovar, Koprivnica i Čakovec jer su zadržali iste porezne stope, a nisu imali prirez.

Ukupno porezno opterećenje najviše je povećao Sisak, koji je ranije imao prirez od 10 posto, a sada je podigao porezne stope na 23 i 34 posto. Na jače oporezivanje dohotka odlučio se i Varaždin jer je ukinuo prirez od 7,5 posto i uveo porezne stope od 22 i 33 posto.

Četiri općine spustile poreze na minimum

Porezno opterećenje najviše je smanjio Osijek te je zadržao postojeće porezne stope i ukinuo prirez od 13 posto. Osjetno su smanjili porezni pritisak Zadar, Velika Gorica, Kaštela, Šibenik, Vinkovci i Dubrovnik, gradovi koji su, kao i Osijek, zadržali iste porezne stope i ostali bez prireza. Bez prireza niže porezno opterećenje imaju i Split i Rijeka iako su podigli porezne stope.

Dodatni porezni rez napravili su Bjelovar i Samobor smanjivši nižu poreznu stopu na 18 posto nakon što su ranije ukinuli prirez.

Od 555 gradova i općina, gotovo 85 posto ih je zadržalo postojeće porezne stope od 20 i 30 posto, 70 ih je podiglo porezne stope kako bi kompenzirali gubitak prireza, pri čemu ih se najviše odlučilo za stope od 22 i 33 posto.

Niže porezne stope uvelo je 15 gradova i općina, a najveći iskorak napravile su općine Baška, Kapela, Molve i Stari Jankovci izglasavši najniže predviđene stope od 15 i 25 posto.