veliki posao

Potpisan ugovor o pripajanju Iskona HT-u

09.11.2023 u 12:59

Bionic
Reading

Hrvatski Telekom (HT) i Iskon Internet potpisali su ugovor o pripajanju Iskona HT-u, objavio je u četvrtak HT, najavljujući da nakon pripajanja neće biti promjena u postojećim uslugama Iskona te da će nastaviti pružati korisnicima Iskonove usluge u okviru zasebnog brenda.

Iskon je telekomunikacijski operator koji je od 2006. godine u stopostotnom vlasništvu HT-a pa se u postupku pripajanja primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima u posebnim slučajevima odnosno "jednostavno pripajanje".

Ugovorom o pripajanju "ugovorne strane su se suglasile da se Iskon pripoji HT-u kao društvu preuzimatelju, prijenosom cijele svoje imovine i svih svojih obveza na društvo preuzimatelja, bez provođenja postupka likvidacije pripojenog društva", navodi se u priopćenju koje je HT objavio putem Zagrebačke burze.

"Danom upisa pripajanja u sudski registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj, pripojeno društvo će prestati postojati", ističu iz HT-a i dodaju da će HT postati sveopći pravni sljednik Iskona te će time stupiti u sve pravne odnose pripojenog društva (Iskona).

Ugovor o pripajanju je danas, 9. studenoga predan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Kako se objašnjava u objavi, ugovor o pripajanju će stupiti na snagu kada ga odobri skupština Iskona, a s obzirom da se radi o "jednostavnom" pripajanju, za valjanost tog ugovora nije potrebno tražiti odobrenje glavne skupštine HT-a, osim ako dioničari HT-a čiji udjeli zajedno dosižu najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala ne zahtijevaju da se sazove glavna skupština HT-a koja treba odlučiti o davanju odobrenja za pripajanje. Takav zahtjev se može podnijeti HT-u u idućih mjesec dana. 

Djelatnost Iskona je pružanje usluga pristupa internetu, telekomunikacije, usluge webhosting-a, usluge plasiranja korisničkih web-stranica i registracija internet domena.

"Nakon pripajanja neće biti promjena u postojećim uslugama Iskona. HT će nastaviti pružati korisnicima Iskonove usluge u okviru zasebnog brenda, prilagođenog tržišnim trendovima i potrebama korisnika", zaključuje se u objavi HT-a.

Podsjetimo, HT je transakcijom vrijednom 13,7 milijuna eura u svibnju 2006. godine postao vlasnikom 100 posto dionica Iskon Interneta. Tada je bilo odlučeno da će Iskon ostati samostalno trgovačko društvo, dok će HT njegovo poslovanje nadzirati putem Nadzornog odbora, kao i da HT neće integrirati Iskon u svoj portfelj jer su usluge Iskona komplementarne uslugama HT-a, nego će Iskon će nastaviti i poslovati pod svojim imenom i brandom.

No, početkom listopada ove godine HT je objavio da je započeo postupak pripajanja Iskon Interneta nakon pribavljenih korporativnih odobrenja. Ciljani je datum stupanja pripajanja na snagu 1. siječnja 2024. godine, pri čemu je predviđeno da Iskon Internet nastavlja djelovati kao zaseban brend unutar HT-a, naveli su tada iz vodećeg pružatelja telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj.