PODACI O STJECANJU IMOVINE

Poreznici popisuju imovinu bogatih

27.05.2009 u 09:03

Bionic
Reading

Ministar Ivan Šuker donio je pravilnik o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa kojim se propisuje obujam podataka koje će ubuduće davati porezni obveznici

Ministarstvo financija odlučilo je ujednačiti praksu po kojoj Porezna uprava prati stanje imovine građana odnosno ispituje izvore njezina stjecanja ako posumnja da određena osoba iz dohotka kojega prijavljuje poreznicima ne može financirati kupnju novog stana, kuće, jahte ili zrakoplova, piše Poslovni dnevnik. Ministar Ivan Šuker donio je, naime, pravilnik o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa kojim se uz ostalo propisuje obim podataka koje će ubuduće porezni obveznici davati u okviru izjave o izvorima stjecanja imovine.

Podaci koje će poreznici u okviru kontrole prikupljati od građana tako se, manje više, podudaraju s onima koje državni dužnosnici daju u imovinskim karticama na početku svojega mandata. Unificiranim obrascem uz opće podatke će se, naime, tražiti i oni koji daju presjek financijskih mogućnosti poreznog obveznika, od onih o izvorima prihoda, do vlasništvu nad nekretninama, ali i drugim vrijednostima.

Obveznik koji ispunjava izjavu tako će biti dužan dati i podatke o gotovini kojom raspolaže u domaćoj i stranoj valuti, štednji na osobnim računima ili na računu vrijednosnih papira ako je riječ o obveznicama, podatke o dionicama uz detaljiziranje je li riječ o dionicama s pravom glasa ili ne, podatak o udjelima u trgovačkim društvima koje posjeduje pri čemu će se trebati izjasniti i o njegovoj nominalnoj vrijednosti. Ne bi trebao zatajiti niti druge podatke o imovini kojom raspolaže bilo da je riječ o umjetninama, draguljima ili lovačkom oružju.

Za svaku vrstu navedene imovine morat će dati podatak o izvoru za njezinu kupnju, odnosno način njezina stjecanja bilo da je riječ o kupoprodaji, nasljedstvu ili darovanju. Pravilnikom je utvrđeno da će Porezna uprava u svrhu praćenja stanja imovine fizičkih osoba te podatke uobičajeno prikupljati za vlasnike zrakoplova, plovila, motornih vozila i nekretninama, ali i fizičke osobe koje su pravomoćnom građevinskom dozvolom utvrđeni investitori određene građevine koja može imati stambeno ili stambeno poslovne namjene.

No, takva mogućnost kontrole poreznicima će biti otvorena i u slučaju građana koje nisu u kategoriji vlasnika nekretnina ili jahti. Naime, novim općim poreznim zakonom koji je na snagu stupio početkom godine i u okviru sustava osobnog identifikacijskog broja, moći će se, kažu porezni savjetnici, učinkovitije pratiti i stjecanje drugih oblika imovine, uključujući stjecanje dionica i udjela u trgovačkim društvima, ili štednje na računima banaka.

Poreznici su i do sada nastojali obaviti kontrolu nad takvom vrstom imovine, pa čak i u slučaju stjecanje dionica, ali će načini i modeli provjera koji će im ubuduće biti na raspolaganju biti daleko precizniji, kaže jedan porezni savjetnik pozivajući se na iskustva iz prakse. Naime, samim zakonom je uz ostalo propisana obveza banaka da Poreznoj upravi dostavljaju podatke o prometima na računima fizičkih i pravnih osoba. Ako poreznici utvrde da se imovina određene osobe i njezina privatna potrošnja odskače od izvora navedenih u prijavi poreza na dohodak, moći će utvrditi i novu osnovicu za plaćanje poreza. U svakom slučaju teret dokazivanja o legalnim izvorima stjecanja imovine stavljen je na obveznika plaćanja poreza

Osim samih vlasnika, relevantne podatke o vlasnicima nekretnina, plovila ili zrakoplova poreznoj upravi bi, elektroničnim prijenosom trebala dostavljati i tijela državne uprave u čijoj je nadležnosti vođenje registra zrakoplova ili brodova kao i upravna tijela koja vode evidenciju o registraciji motornih vozila ili pak izdavanju građevinskih dozvola.