puni k'o brod

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u listopadu porasla za 1,4 milijade kuna

18.11.2022 u 09:07

Bionic
Reading

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) krajem listopada 2022. iznosila je 130,8 milijardi kuna, što je za 1,4 milijarde kuna ili 1,1 posto više u odnosu na prethodni mjesec, podaci su iz mjesečnog izvješća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa)

Nakon osjetnog pada vrijednosti imovine OMF-ova u rujnu za 3,1 milijardu kuna, u listopadu je tako opet došlo do rasta njihove vrijednosti.

U većem dijelu prve polovine godine, uslijed eskalacije geopolitičkih tenzija, odnosno agresije Rusije na Ukrajinu, cijene dioničkih i obvezničkih vrijednosnih papira na međunarodnim tržištima pretrpjele su dodatan vanjski šok, pa su tako posljedično i OMF-ovi u više navrata na mjesečnoj razini zabilježili pad vrijednosti neto imovine. U veljači je tako pad iznosio 3,1 milijardu kuna, dok je u ožujku dijelom došlo do oporavka vrijednosti imovine, uz porast od 2,1 milijardu kuna. No u travnju je opet zabilježen pad, za 717,8 milijuna kuna, u svibnju za 515,3 milijuna kuna, a u lipnju za 1,8 milijardi kuna.

U srpnju je pak vrijednost imovine OMF-ova skočila za 3,2 milijarde kuna, a u kolovozu za 165,1 milijun kuna.

OMF-ovi su na kraju listopada ukupno imali 2.165.930 članova, odnosno 5.714 članova ili 0,3 posto više u odnosu na rujan 2022. godine.

U listopadu su zabilježili novih 7.613 članova, pri čemu ih je veliku većinu, 96 posto, automatizmom rasporedio Regos (Središnji registar osiguranika). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u listopadu ove godine prestalo je članstvo za 1.899 osiguranika, naveli su iz Hanfe.

U tom su mjesecu ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove iznosili 705,4 milijuna kuna, dva posto manje nego u rujnu, dok su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova dosegnuli 247,8 milijuna kuna, 57,8 posto više na mjesečnoj razini.

Po podacima Hanfe, nominalni mjesečni prinosi Mirexa imali su pozitivan predznak u sve tri kategorije, pa je tako na kraju listopada za 1,4 posto zabilježen rast u kategoriji A, za 0,8 posto u kategoriji B, a za 0,03 posto u kategoriji C.

Naime, kategorija A namijenjena je mlađim osiguranicima i ima najviši rizik ulaganja, B kategorija namijenjena je osiguranicima na sredini radnog vijeka, dok je C kategorija predviđena za osiguranike koji uskoro idu u mirovinu, pri čemu su ulaganja najmanje rizična.

Godišnji prinosi Mirexa su pak u sve tri kategorije bili negativni, zabilježivši pad za 3,3 posto u kategoriji A, za četiri posto u kategoriji B i šest posto u kategoriji C. Anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova pozitivnog su predznaka u svim kategorijama - 6,3 posto za Mirex A, pet posto za Mirex B i 3,3 posto za Mirex C.

Obveznice su na kraju listopada i dalje bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, s 85,6 milijardi kuna i udjelom od 63,2 posto, pri čemu se taj udjel smanjio za 2,1 postotni bod na mjesečnoj razini.

Istovremeno, za neznatan 0,1 postotni bod porastao je udjel zastupljenosti ulaganja u dionice, na 19,7 posto imovine OMF-ova, odnosno 25,7 milijardi kuna.

Kune - ilustracija Izvor: Cropix / Autor: Davor Pongracic / CROPIX

Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s 14,2 milijarde kuna i udjelom od 10,9 posto na razini svih obveznih mirovinskih fondova, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Neto imovina DMF-ova veća za 96,1 mln kn

Na kraju listopada u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 369.296 članova, te 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF), s 46.752 člana.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 54,7 milijuna kuna, što je 3,8 posto manje nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 24 milijuna kuna, što je 2,1 milijun kuna ili 7,9 posto manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina DMF-ova u listopadu je iznosila 7,6 milijardi kuna, što je povećanje za 96,1 milijun kuna ili 1,3 posto na mjesečnoj razini.

I kod ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 53,6 posto u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 24,6 posto te investicijski fondovi s 10,9 posto.

Dobit leasing društava viša za 57 mln kn

Na kraju trećeg tromjesečja 2022. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 10.376 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 5.308 korisnika.

Ukupna aktiva MOD-ova na kraju trećeg tromjesečja 2022. iznosila je 2,6 milijardi kuna, odnosno 708 milijuna kuna ili 37,3 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ukupni gubitak MOD-ova prije oporezivanja u prvih devet mjeseci 2022. iznosio je 26,9 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine njihova dobit iznosila 6,3 milijuna kuna, stoji u Hanfinom izvješću.

Nadalje, ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju trećeg tromjesečja 2022. godine 22,2 milijarde kuna, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 10,3 posto.

Dobit leasing društava prije oporezivanja bila je viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 57 milijuna kuna ili 16,6 posto i iznosila je 399,8 milijuna kuna.

Iz Hanfe su između ostalog izvijestili i da je ukupna neto imovina 96 UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u listopadu poslovalo u Hrvatskoj, krajem mjeseca iznosila 16,5 milijardi kuna te je bila za 21,3 milijuna kuna ili 0,1 posto manja nego prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju listopada iznosila je 951,8 milijuna kuna, uz mjesečni pad od 1,6 posto, pri čemu je mjesečni prinos fonda pao za 1,4 posto, podaci su Hanfe.