nova mjera

ECB ponovno podigao sve tri ključne kamate, ne očekuje brzi pad inflacije

27.07.2023 u 14:40

Bionic
Reading

Nastavlja se smanjivanje inflacije, ali i dalje se očekuje da će inflacija predugo ostati pretjerano visoka. Upravno vijeće odlučno se zalaže za što skoriji povratak inflacije na njegov srednjoročni cilj od dva posto. Stoga je danas odlučilo povećati tri ključne kamatne stope ESB‑a za 25 baznih bodova

'Današnje povećanje kamatnih stopa zasniva se na procjeni Upravnog vijeća u pogledu inflacijskih izgleda, dinamici temeljne inflacije i jačini transmisije monetarne politike. Kretanja u razdoblju poslije posljednjeg sastanka potvrđuju očekivanje da će se inflacija do kraja godine nastaviti smanjivati, ali će dulje razdoblje ostati viša od ciljne razine. Premda postoje naznake smanjivanja određenih mjera inflacije, temeljna inflacija i dalje je, općenito gledajući, visoka. Nastavlja se snažan prijenos prethodnih povećanja kamatnih stopa: uvjeti financiranja ponovno su pooštreni i sve nepovoljnije utječu na potražnju, koja je važan činitelj u vraćanju inflacije na ciljnu razinu', objavio je ECB.

Budućim će odlukama Upravno vijeće određivati razine ključnih kamatnih stopa ESB‑a koje će biti dovoljno restriktivne onoliko dugo koliko to bude potrebno da se inflacija što skorije vrati na srednjoročni cilj od dva posto. Pri određivanju odgovarajuće razine i trajanja zaoštravanja Upravno vijeće nastavit će primjenjivati pristup koji se zasniva na podatcima. Naime, njegove će odluke o kamatnim stopama i dalje ovisiti o njegovoj procjeni inflacijskih izgleda na temelju novih gospodarskih i financijskih podataka te dinamici temeljne inflacije i jačini transmisije monetarne politike.

Nadalje, Upravno vijeće odlučilo je da će se minimalne pričuve remunerirati po stopi od 0 posto. Tom će se odlukom očuvati djelotvornost monetarne politike jer će se zadržati trenutačni stupanj kontrole nad stajalištem monetarne politike i postići potpun prijenos odluka o kamatnim stopama na tržišta novca. Njome se istodobno pridonosi učinkovitosti monetarne politike smanjenjem ukupnog iznosa kamata na pričuve koji treba platiti radi provođenja odgovarajućeg stajališta.

Promjena remuneracije minimalnih pričuva podrobnije je objašnjena u zasebnom priopćenju za javnost-

Upravno vijeće odlučilo je povećati tri ključne kamatne stope ESB‑a za 25 baznih bodova. U skladu s tim, kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja iznosit će 4,25 posto, kamatna stopa za mogućnost posudbe na kraju dana 4,50 posto a kamatna stopa na novčani depozit 3,75 posto. Povećanja će stupiti na snagu 2. kolovoza 2023.

Portfelj programa kupnje vrijednosnih papira (engl. asset purchase programme, APP) smanjuje se umjerenom i predvidljivom dinamikom jer Eurosustav više ne reinvestira glavnice dospjelih vrijednosnih papira.

Kada je riječ o hitnom programu kupnje zbog pandemije (engl. pandemic emergency purchase programme, PEPP), Upravno vijeće namjerava reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu tog programa barem do kraja 2024. U svakom slučaju budućim postupnim zatvaranjem portfelja PEPP‑a upravljat će se tako da se izbjegne njegov nepovoljan utjecaj na primjerenu monetarnu politiku.