ODLUKE VLADE

Zatvoreni dio sjednice: Provedba NPOO-a, program reformi, kadrovska pitanja...

07.09.2023 u 17:24

Bionic
Reading

Članovi hrvatske Vlade u četvrtak su, na zatvorenom dijelu sjednice, usmeno izviješteni o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a usvojeno je Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2023., za kolovoz

Donesen je Prijedlog odluke o osnivanju veleposlanstva. Točka je označena stupnjem tajnosti 'tajno' te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma, priopćeno je iz Vlade.

Na sjednici su utvrđeni odgovori na pisma službene obavijesti i obrazložena mišljenja Europske komisije broj 2023/2053 u vezi sa zračnim prometom, broj 2023/2044 u vezi s emisijama onečišćujućih tvari, broj 2022/2164 u vezi s energetskom unijom, broj 2021/2225, u vezi s prostornim planovima morskog područja te broj 2021/0051, u vezi s unutarnjim tržištem električne energije.

Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.

Utvrđeno je i pisano očitovanje Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred Sudom Europske unije, prije objave presude Suda javno se ne objavljuje.

Članovi Vlade usmeno su izviješteni i o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023.

Što se tiče kadrovskih pitanja, državnom službeniku Nemanji Reliću, kojemu mandat istječe 9. rujna, ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova predstojnika Ureda potpredsjednice Vlade, s 10. rujna 2023., do provedbe javnog natječaja za predstojnika Ureda, a najduže do šest mjeseci.

Državnoj službenici Branki Pivčević Novak dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za klimatske aktivnosti u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci. Sanja Pančić imenovana je povjerenicom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Orahovice.

Imenovani su novi predstavnici i zamjenici predstavnika Vlade u Gospodarsko-socijalnom vijeću. Predstavnicima su imenovani Marin Piletić, Marko Primorac, Šime Erlić, Davor Filipović, Ivan Malenica i Radovan Fuchs. Zamjenicima predstavnika imenovani su Dražen Opalić, Danijela Stepić, Spomenka Đurić, Hrvoje Bujanović, Sanjin Rukavina i Ivica Šušak.

Zbog isteka mandata razriješen je pomoćnik ravnatelja za provedbu projekata sufinanciranih iz fondova EU Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Džapo, te je ponovno imenovan na tu dužnost.