STRATEGIJA ZA PREOKRET

Socijalni program lijeve koalicije u 10 točaka

20.04.2011 u 12:18

Bionic
Reading

Tjednik Globus je predstavio deset najvažnijih točaka socijalne strategije SDP-a koja bi, ako lijeva koalicija pobijedi na parlamentarnim izborima, korjenito promijenila sustav. Temelj nove socijalne politike bit će zapošljavanje, jer je to najbolja mjera za izlazak iz siromaštva i socijalne isključenosti, najavila je potpredsjednica SDP-a Milanka Opačić, istaknuvši da pritom ne bi bilo smanjivanja dječjeg doplatka i porodiljnih naknada

'Mogu jamčiti da ta prava nećemo smanjivati. Ali bi bilo neodgovorno sada najaviti njihovo povećanje, jer je HDZ svojom politikom u proteklih osam godina uništio gotovo svaku mogućnost povećanja. O povećanju tih naknada moći će se govoriti tek kad krene oporavak gospodarstva', objasnila je Globusu Milanka Opačić, koja bi, ako na izborima pobijedi SDP, gotovo sigurno bila zadužena za socijalnu skrb.

U nastavku donosimo deset točaka koje bi trebale dovesti do preokreta u socijalnoj slici Hrvatske.

1.Decentralizacija socijalne skrbi
Općinama i gradovima prepustili bi dio poslova koje sada obavljaju državni centri za socijalnu skrb, jer lokalna zajednica najbolje može prepoznati probleme i potrebe svojih građana.

2.Pretvaranje komunalne naknade u porez za socijalu
Za financiranje decentraliziranih poslova socijalne skrbi općinama i gradovima treba osigurati i novac. To bi se učinilo tako da se komunalna naknada zamijeni porezom na imovinu.

3.Uvođenje socijalnih iskaznica
Nakon informatizacije sustava, na 'čipiranoj' iskaznici bili bi svi podaci o svakom korisniku socijalne skrbi na temelju kojih bi se utvrdila i njegova prava. 'Socijalna iskaznica bi dala uvid u prava, spriječila kumuliranje prava i preklapanje naknada, zlouporabe i manipulacije. Danas imamo nepravdu prilikom dodjele naknada i korištenja prava, a to ljude boli jednako kao i neimaština', pojasnila je Opačić.

4.Uvođenje registra posvajatelja i udomitelja

Registar bi bio baza podataka iz koje bi se vidio točan broj potencijalnih posvajatelja. Svaki centar socijalne skrbi imao bi uvid u registar da bi mogao odabrati posvajatelje koji će najbolje odgovarati djetetu.

5.Uvođenje 'vaučera' za invalidne osobe
Osoba s invaliditetom dobila bi 'vaučer' s iznosom novca koji joj pripada po zakonu. Novac ne bi bio unaprijed namjenski određen, kao sad, već bi invalid sam odlučio na što će ga potrošiti.

6.Osnivanje centra za brigu o zlostavljanoj djeci
Takav centar postoji samo u Zagrebu (Poliklinika za zaštitu djece), pa je nužno osnovati barem još dva centra, jedan u Slavoniji i jedan u Dalmaciji.

7.Uvođenje servisa za brigu o djeci, tj. dadilja
Dadilje bi prošle stručnu edukaciju i dobile licencu za taj posao, a roditelji bi dobili provjerenu i stručnu osobu koja će se brinuti o njihovoj djeci. Tako bi se djelomice riješio i problem manjka mjesta u vrtićima i jaslicama.

8.Uvođenje servisa za stare i nemoćne, tzv. gerontodomaćica
Riječ je o projektu servisa za starije građane, čime bi se potaklo zapošljavanje žena koje danas teško mogu naći posao. Projekt bi se mogao financirati i novcem iz fondova EU-a.

9.Gradski hospicij
Osnivanje socijalno-zdravstvenih ustanova koje bi se brinule o teško bolesnim osobama o kojima se obitelji više nisu u stanju brinuti.

10.Modernizacija centara za socijalnu skrb

Ustanove socijalne skrbi treba ekipirati, kvalitetnije opremiti i osigurati kontinuiranu edukaciju socijalnih radnika. Treba uvesti i odgovornost za socijalne radnike koji ne pružaju adekvatnu pomoć.