čari jedinica lokalne samouprave

Revizija Općine Kolan: Za 790 stanovnika brine se tucet zaposlenika, a papire vode za jedva prolaznu ocjenu: Na čašćenja potrošili 140 tisuća kuna, plaćali odvjetnike, traljavo vodili bilancu...

Kolan

Kolan

Izvor: Cropix / Autor: Dijana Vuleta/Copix

Općina Kolan na sjevernom dijelu otoka Paga poznata je po proizvodnji sireva i ima tek 790 stanovnika, kao nešto veći zagrebački neboder. Za dobrobit malobrojnih stanovnika ove općine brinu se dva dužnosnika - općinski načelnik i njegov zamjenik - te čak deset zaposlenika na neodređeno radno vrijeme. Unatoč tome, pokazali su iznimnu traljavost u vođenju općinskih papira pa im je Državni ured za reviziju udijelio niz packi

Državna revizija u petak je objavila niz izvješća o financijskim revizijama, a među njima je i mala Općina Kolan na Pagu.

'Koncem 2020. općina je imala dva dužnosnika (općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika) te deset zaposlenika na neodređeno radno vrijeme. Odgovorna osoba za izvršavanje proračuna tijekom 2020. i do preuzimanja dužnosti novoizabranog načelnika bio je općinski načelnik Marin Pernjak, a dužnost na koju je izabran obavljao je profesionalno. Zamjenik općinskog načelnika obavljao je dužnost bez zasnivanja radnog odnosa. Na izborima u svibnju 2021. za općinskog načelnika izabran je Šime Gligora', stoji u nalazu revizije.

Na stranicama općine navedeno je da u Jedinstvenom upravnom odjelu rade pročelnica, viša stručna savjetnica za imovinsko-pravne poslove, viši referent za komunalno-pravne poslove, administrativna referentica, dvije više referentice za financije, komunalni redar i viši stručni suradnik za prostorno uređenje, prostorno gospodarstvo i projekte.

Rashodi za zaposlene u općini u 2020. ostvareni su u iznosu od 1.521.921 kunu, a odnose se na bruto plaće u iznosu od 1.284.911 kuna, doprinose na plaće u iznosu od 212.010 kuna te ostale rashode za zaposlene u iznosu od 25.000 kuna.

Uvjetno mišljenje u obje kategorije

Općina je dobila uvjetno mišljenje revizora i u kategoriji financijskih izvještaja i u rubrici usklađenosti poslovanja. Što su sve našli revizori? Ima tu pogrešnog knjiženja, nespecificiranih troškova za odvjetničke usluge i reprezentaciju…

U poslovnim knjigama i financijskim izvještajima nisu evidentirane obveze prema Ministarstvu turizma po presudi iz 2020. za povrat pogrešno uplaćene naknade za koncesije općini u iznosu od 1.455.298 kuna, kao i prema komunalnom društvu za usluge javne vodoopskrbe na području općine po presudi iz 2015. u iznosu od 854.161 kunu, uz potraživanja za porez na promet nekretnina u iznosu od 734.126 kuna.

Marin Pernjak, bivši načelnik općine

Marin Pernjak, bivši načelnik općine

Izvor: Pixsell / Autor: Dino Stanin/PIXSELL

Rashodi za nabavu imovine ostvareni su u iznosu od 124.764 kune, a za navedena ulaganja nije povećana vrijednost imovine i vlastitih izvora. U poslovnim knjigama i financijskim izvještajima nisu iskazani podaci u okviru izvanbilančnih zapisa iako Općina Kolan vodi sudske sporove u kojima je tužitelj i tuženik te izdaje i prima instrumente osiguranja plaćanja (mjenice i zadužnice).

Novac za odvjetnike bez specifikacije

Rashodi za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja ostvareni su u iznosu od 240.448 kuna, od čega su rashodi u iznosu od 120.000 kuna ostvareni na temelju zaključenih ugovora i mjesečnih računa u paušalnim iznosima bez specifikacije obavljenih usluga. Općina je, stoji u reviziji, potrošila 140.322 kune na reprezentaciju, a pojedini računi ne sadrže naznaku poslovnog događaja zbog kojeg su nastali (svrha ugošćivanja) i poslovne partnere čiji su predstavnici ugošćeni. Općini smo poslali upit vezan uz nastale troškove reprezentacije i odvjetničkih usluga, a njihovo ćemo obrazloženje objaviti kad nam odgovor stigne.

Zgrada općine Kolan

Zgrada općine Kolan

Izvor: Cropix / Autor: Jure Miskovic / CROPIX

Tri različita iznosa u istoj kategoriji

Općina ima i potpuno neusklađene podatke o dospjelim obvezama i potraživanjima, tako da u bilanci stoji jedan iznos, u izvještaju o obvezama drugi, a u analitičkoj evidenciji treći iznos. Potom im popis imovine i obveza nije potpun. Uz proračun za 2020. donesene su projekcije za 2021. i Plan razvojnih programa s podacima o ciljevima, mjerama i programima/aktivnostima za proračunsku godinu 2020. i 2021., a prema zakonu projekcije se donose za dvogodišnje te plan razvojnih programa za trogodišnje razdoblje.

Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te programi javnih potreba iz područja predškolskog odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva te kulture i sporta nisu doneseni. Općina Kolan, ali to se može vidjeti i u mnogim drugim revizorskim izvješćima, nije poduzimala sve moguće mjere za naplatu potraživanja.

Iako su za dugovanja za razne komunalne doprinose posezali i za ovrhama kako bi se općina naplatila, za ostala potraživanja, među kojima su značajnija potraživanja za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 223.489 kuna, koncesije i koncesijska odobrenja u iznosu od 163.740 kuna te zakup poslovnih prostora u iznosu od 44.878,00 kuna, općina nije poduzimala mjere naplate', stoji u izvješću.

Na materijalne rashode potrošili su 2,1 milijun kuna više od planiranog, bez izmjene ili nadopune proračuna. Uz to, općina je za održavanje javnih površina i groblja angažirala obrtnike, umjesto da je to obavilo komunalno društvo. Za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 275 tisuća kuna nisu proveli postupak jednostavne javne nabave.

Izvješće o obavljenoj reviziji za Općinu Kolan možete u cijelosti pogledati ovdje.

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!