GOMILA IZVJEŠĆA

Državna revizija pročešljala 78 državnih institucija i lokalnih jedinica, pogledajte što su našli

15.10.2021 u 16:04

Bionic
Reading

Državni ured za reviziju Hrvatskom saboru u petak je dostavio 78 izvješća o obavljenim revizijama, među kojima i za HNB, koji je dobio bezuvjetno mišljenje o usklađenosti poslovanja, dok su primjerice ministarstvima zdravstva i poljoprivrede u tom segmentu iskazana uvjetna mišljenja

Sva izvješća su danas dostavljena DORH-u te objavljena na mrežnim stranicama Državnog ureda za reviziju.

Kada je riječ o Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), pomoćnica glavnog državnog revizora Biserka Čoh Mikulec pojasnila je da zbog zakonskih izmjena Ured 20 godina nije radio reviziju HNB-a, no od 2019. opet je dobio nadležnost za reviziju usklađenosti poslovanja središnje banke. S druge strane, Ured nije nadležan za reviziju segmenata poput sredstava kojima se izvršavaju ciljevi i zadaci te institucije, kao ni za reviziju financijskih izvještaja. Naime, prema zakonu o HNB-u, potonje obavlja neovisni vanjski revizor.

HNB-u je izraženo bezuvjetno mišljenje o usklađenosti poslovanja, pri čemu je utvrđeno da je ono u velikoj većini u skladu s propisima. No, utvrđeni su neki propusti, primjerice oko isplate naknada djelatnicima, pa tako i onih za putovanje na posao i s posla, a u vrijeme dok su bili na godišnjem odmoru ili bolovanju ili su pak radili od kuće.

Također, izvijestila je Čoh Mikulec, isplaćivano je i više vrsta naknada djelatnicima na temelju unutarnjeg akta i odluke guvernera, ali pritom nisu doneseni kriteriji na temelju kojih bi se te naknade isplaćivale baš određenom djelatniku i u određenom iznosu, koji su u pojedinim slučajevima dosezali i do 40 tisuća kuna.

Također, u kontekstu javne nabave, utvrđeno je da se u jednom ugovoru zaključenom za ugostiteljske usluge dogodio propust u izvršenju, jer je došlo do plaćanja za sate rada ugostiteljskih radnika koji nisu obavljeni.

"Uslijed pandemije covid-19, restorani HNB-a radili su značajno smanjenim kapacitetom te su i ugovorene usluge obavljene u manjem obimu. Međutim, za travanj i svibanj 2020. plaćene su i usluge koje nisu obavljene", napisano je u izvješću Ureda.

Uvjetna mišljenja ministarstvima zdravstva i poljoprivrede

Nadalje, Saboru je upućeno i 37 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji kod korisnika državnog proračuna, lokalnih jedinica, kao i trgovačkih društava u njihovom vlasništvu.

Pritom, obavljena je revizija šest korisnika državnog proračuna - Državnog arhiva u Slavonskom Brodu, Državnog arhiva u Zadru, Hrvatskog državnog arhiva,  Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zdravstva i Veleučilišta u Požegi.

Tu su i 24 lokalne jedinice, pet gradova i 19 općina, dva proračunska korisnika lokalnih jedinica - Dječji vrtić Nova Gradiška i Dječji vrtić Zeko iz Slatine, četiri trgovačka društva u vlasništvu lokalnih jedinica - Komunalac Vela Luka, Konavosko komunalno društvo, Usluga iz Gospića i Vodovod i odvodnja Cetinske krajine, kao i jedna neprofitna organizacija - Hrvatski šahovski savez.

Pritom, Ministarstvo poljoprivrede je dobilo uvjetno mišljenje i za financijske izvještaje i usklađenost poslovanja, dok je Ministarstvu zdravstva u financijskom dijelu dano bezuvjetno, a kod usklađenosti poslovanja uvjetno mišljenje. 

Primjerice, Ministarstvo poljoprivrede je uvjetno mišljenje o financijskim izvješćima između ostalog dobilo zbog neevidentiranja određenih neutrošenih sredstava u poslovnim knjigama, kao i jer popis imovine i obveza dijelom nije obavljen u skladu s odredbama. Uvjetno mišljenje za usklađenost poslovanja pak je dano, vidljivo je iz izvješća, jer Ministarstvo primjerice nije donijelo pravilnik kojim je uređen postupak, način ostvarivanja prava i način korištenja sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma, kao i jer nije ustrojilo registar evidencije ugovora i naplate po svim oblicima raspolaganja zemljištem u vlasništvu RH do vremena obavljanja revizije, a to je bio svibanj ove godine. 

Kod 24 lokalne jedinice, oba bezuvjetna mišljenja dobili su gradovi Drniš, Grubišno Polje i Zaprešić te općine Beretinec, Bošnjaci, Koška i Udbina.

HTZ-u uvjetno mišljenje o financijskim izvještajima

Saboru je predano i objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama turističkih zajednica za 2019. godinu, u čijem je prilogu 40 pojedinačnih izvješća.

Pritom, o financijskim izvještajima turističkih zajednica izraženo je 11 bezuvjetnih i 29 uvjetnih mišljenja, a o usklađenosti poslovanja 21 bezuvjetno i 19 uvjetnih mišljenja.

Kod najvećeg broja turističkih zajednica nepravilnosti su utvrđene kod financijskih izvještaja i u računovodstvenom poslovanju. Između ostalog, to primjerice znači da podaci iskazani u financijskim izvještajima nisu bili potpuni niti iskazani prema vrstama prihoda i rashoda propisanim računskim planom.

Za sve utvrđene nepravilnosti i propuste, Državni ured za reviziju dao je 434 naloga i preporuke. S druge strane, za 36 turističkih zajednica je ocijenjeno da su ostvarile ciljeve i zadatke planirane godišnjim programom rada, a financijska sredstva koristile za ostvarenje aktivnosti utvrđenih navedenim programom.

Revizijom je bila obuhvaćena i Hrvatska turistička zajednica, koja je dobila uvjetno mišljenje o financijskim izvještajima.

Kako je navedeno u izvješću, tome je tako i jer poslovne knjige i financijski izvještaji ne sadrže podatke o cjelokupnoj imovini u predstavništvima i ispostavama Turističke zajednice u inozemstvu. "Između ostalog, Turistička zajednica u 2019. imala je u vlasništvu pet prijevoznih sredstava, a u poslovnim knjigama evidentirano je jedno prijevozno sredstvo", napisali su iz revizorskog ureda.

Također, između ostalog su navedena i neka pogrešna evidentiranja, pa su tako u okviru rashoda za intelektualne usluge pogrešno evidentirani i iskazani troškovi autorskih honorara i ugovora o djelu u iznosu od 481,2 tisuće kuna, koje je trebalo evidentirati i iskazati na računima naknada drugim osobama izvan radnog odnosa.